احادیث و سخنان

امام حسن (ع) و افشای چهرهی ننگین منافقین ابوالأعور سلمی و ابوسفیان

علامه ذهبی در تاریخ اسلام نقل کرده است. روزی ابوالأعور سلمی و عمروعاص به معاویه گفتند: اگر امام حسن علیه السلام را
وادار به سخنرانی کنی، زبانش به لکنت خواهد افتاد!. معاویه از امام حسن علیه السلام خواست سخنرانی کند. سخنرانی امام موجب
سرافکندگی معاویه شد، [صفحه ۳۶۷ ] عمروعاص و ابوالأعور به امام حسن علیه السلام اعتراض کردند. امام در پاسخ به ابوالاعور
فرمود: قال علیه السلام: ألم یلعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رعلا و ذکوان و عمرو بن سفیان و هذا اسم أبیالأعور، ثم أقبل
علیه معاویۀ یعینها فقال له الحسن علیه السلام: أما علمت أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن قائد الأحزاب و سائقهم و کان
أحدهما أبوسفیان و الآخر أبوالأعور السلمی [ ۵۶۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رعل و
ذکوان و ابیالأعور و عمرو بن سفیان را لعنت نکرد؟. در این هنگام معاویه برای یاری ابوالاعور رو به او کرد و امام حسن
علیه السلام فرمود: آیا نمیدانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رهبر احزاب و پس رو آنان را لعنت کرد؟ که یکی ابوسفیان
بود و دیگری ابوالاعور سلمی.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *