احادیث و سخنان

بیرمقی مردم در جنگ با معاویه زمان امام حسن

در مساله سقوط نظامی حسن بن علی (ع) و پیروزی معاویه عوامل بسیاری قابل ذکرند که شرح و بررسی آن تنها در همین بعد نیازمند به دفتر و کتابی جداگانه است. آنها که در زمینه سیاست امام حسن (ع) آثاری نگاشتهاند طبعا بیش از دیگران در این مورد اقدام کرده و قلم زدهاند.
بد نیست متذکر شویم مردم عراق در شرایط خاصی بودهاند. از یک سو خواستار آن نبودند که تحت حکومت معاویه باشند، بدان خاطر که از سوابق و لواحق وضع و امور او خبر داشتند و هم برایشان نوعی احساس ننگ و عار بود که رژیم شام را بپذیرند.
از طرف دیگر هم در شرایطی نبودند که بتوانند عدالت اهل بیت را متحمل شوند و تن به زیر بار حکومت علی (ع) و یا حسن (ع) دهند یا اینکه آنان را بر حق و در مسیر استوار و راست میدیدند. آنها در درون وجود رهبری را میجستند که آزادی دینی معاویه را داشته باشد و عدالت و صفای حسن (ع) را تا در سایه آن آزاد باشند و قید و بندی آنان را تهدید نکند و چیزی مایه تیرگی عیش و صفای زندگی و آسایش طلبی آنها نشود.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *