احادیث و سخنان

حدیث امام حسن آداب غذا خوردن

قال الامام الحسن علیهالسلام
فی المائده اثنتی عشر خصله یجب علی کل مسلم ان یعرفها، اربع فیها فرض، و اربع سنه، و اربع تادیب.
الفرض: المعرفه، الرضا، التسمیه، الشکر.
السنه: الوضوء قبل الطعام، الجلوس علی الجانب الایسر، الاکل بثلاثه اصابیع، و لعق الاصابع.
التادیب: الاکل مما یلیک، تصغیر اللقمه، تجوید المضغ، قله النظر فی وجوه الناس.» [۶۷۴].
امام حسن علیهالسلام فرمود: سزاوار است مسلمان به هنگام غذاخوردن دوازده چیز را رعایت نماید که چهار تای آن واجب (اخلاقی) و چهار امر دیگر آن سنت (دارای ثواب) است و چهار تای باقی ماندهی آن از آداب و اخلاق محسوب میگردد.
اما چهار امر لازم: الف) شناسایی غذا؛ ب) خشنود بودن بدانچه روزیات گردیده؛ پ) نام خدا را بر زبان جاری کردن (بسم الله گفتن)؛ ت) شکرگزاری در برابر نعمتی که به تو داده شده.
[صفحه ۴۱۷]
اما چهار موضوعی که مراعات آن ثواب دارد و سنت است:
الف) وضو گرفتن پیش از شروع به غذا؛ ب) نشستن بر جانب چپ بدن؛ پ) چنانچه با دست غذا میخورد با سه انگشت لقمه را بردارد و در میان دهان بگذارد؛ ت) انگشتان خود را بلیسد.
و چهار امر باقی مانده که از اخلاق و ادب اسلامی محسوب میشود:
الف) لقمه را از جلو خویش بگیرد؛ ب) لقمههای غذا را کوچک بردارد؛ پ) غذا را خوب بجود؛ ت) به صورتی دیگرانی که با او همغذا هستند کمتر نگاه کند.
و در جای دیگر امام حسن علیهالسلام فرمود:
«غسل الیدین قبل الطعام ینفی الفقر و بعده ینفی الهم [۶۷۵]؛ شستشوی دو دست قبل از غذا فقر و بیچارگی را از بین میبرد و بعد از غذا غم و غصه را محو میکند.»
[صفحه ۴۱۸]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *