احادیث و سخنان

حدیث امام حسن مقدم داشتن همسایگان

عن الحسن بن علی علیهماالسلام قال:
«رایت امی فاطمه علیهاالسلام قامت فی محرابها لیله جمعتها، فلم تزل راکعه ساجده حتی اتضح عمود الصبح و سمعتها تدعو للمومنین و المومنات و تسمیهم و تکثر الدعاء لهم، و لا تدعو لنفسها بشیء فقلت لها یا اماه لم لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک؟ فقالت یا بنی: الجار ثم الدار.» [۶۶۲].
مادرم فاطمه علیهاالسلام را میدیدم که شبهای جمعه راستقامتانه در محراب عبادتش ایستاده و تا طلوع صبح به رکوع و سجود به سر میبرد. خود میشنیدم که او برای مردان و زنان مومن دعا میکند و حتی آنان را نام میبرد و [جهت برطرف شدن گرفتاریها و برآورده شدن خواستههایشان] بسیار دعا میکرد و لکن برای خویش سخنی نمیگفت و دعایی نمیکرد.
عرض کردم: مادرم چرا برای خود همانند دیگران دعا نمیکنی؟!
جواب داد، فرزندم: اول همسایه را مقدم دار و سپس خود و اهل خانه را.
[صفحه ۴۰۳]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *