احادیث و سخنان

خطبه امام حسن (ع) در روز جمل

صفحه ۱۸۹ از ۳۲۶
در روز جنگ جمل به امیرالمؤمنین علیه السلام خبر رسید که عبدالله بن زبیر در میان سپاه خود خطبهای خواند و در آن به امام علی
علیه السلام اهانت نموده و مردم را به جنگ با آن حضرت تهییج نمود. امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام
فرمود: برخیز خطبهای برای مردم بخوان. امام حسن علیه السلام بپاخاست و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: أیها الناس قد بلغنا مقالۀ
ابنالزبیر و قد کان و الله ابوه یتجنی علی عثمان الذنوب و قد ضیق علیه البلاد حتی قتل، و أن طلحۀ راکز رایته علی بیت ماله و هو
حی و أما قوله: ان علیا ابتز الناس أمورهم، فانه أعظم حجۀ لأبیه زعم أنه بایعه بیده و لم یبایع بقلبه، فقد أقر بالبیعۀ و ادعی الولیجۀ،
فلیأت علی ما ادعاه ببرهان، و أنی له بذلک، أما تعجبه من تورد أهل الکوفۀ علی أهل البصره، فما عجبه من أهل حق توردوا علی
أهل باطل و لعمری والله لیعلمن أهل البصره و میعاد ما بیننا و بینهم الیوم نحاکمهم الی الله تعالی، فیقض الله بالحق و هو خیر الفاصلین
۴۸۱ ]. (ای مردم! نظریهی ابنزبیر به ما واصل شد. سوگند به خداوند که پدر ابنزبیر همواره عثمان را به سوی خلاف میراند و ]
عرصه را چنان بر او تنگ کرد که وی به قتل رسید و طلحه پرچم خویش را در حالی که عثمان زنده بود، بر بیتالمالی که در
دست او بود، کوبیده [هر گونه که [صفحه ۳۲۳ ] میخواست در آن تصرف میکرد] و اما سخن او که علی کار مردم را به زور در
دست گرفته بود. پس این ادعای ابنزبیر، بهترین دلیل بر علیه پدر، خود زبیر است که وی با علی با دست بیعت کرد و با دل بیعت
ننمود پس او به بیعت اقرار کرده و ادعای وابستگی نموده است، پس پسر زبیر باید برای آنچه که علیه پدرم ادعا کرده است، برهان
آرد و کی خواهد توانست که چنین کند، اما تعجب او از احضار بصریان توسط کوفیان؛ پس دلیل تعجب او از اهل حقی که اهل
باطل را فراخواند چیست؟ سوگند بر جانم که اهل بصره از پیمان بین ما و خویشتن خواهند فهمید که ما شکایت ایشان را نزد خدا
خواهیم برد و پس خداوند به حق قضاوت خواهد کرد، و او بهترین حکم کنندگان است.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *