احادیث و سخنان

دشمنان امام حسن زمان حکومت

در قبال این یاران اندک و مخلص آمار دشمن بالا بود. آن هم دشمنانی بیدار و هشیار و برخی از آنان نابغههائی از جرم و جنایت که حتی عدهای در اطراف حضرت بودند و در چهره نفاق روزگار میگذراندند و ما از این گروه افرادی را میتوانیم نام ببریم که اهم آنها عبارتند از:
اشعث بن قیس، حجر بن عمرو، عمر بن سعد، شیث بن ربعی، حبیب بن مسلمه، عمرو بن حریث، ابوسرده اسقری، عروه بن قیس و… که اغلب جیره خواران معاویه بودند ولی در دستگاه امام مجتبی (ع) زندگی میکردند و ما برخی از این اسامی را در جریان عاشورا نیز میبینیم، ولی این بار رسما در صف لشکریان یزید مثلا اشعث بن قیس کسی است که در طراحی قتل امام علی (ع) شرکت جست، دخترش امام حسن (ع) را مسموم کرد، و پسر محمد اشعث در قتل پیشوای سوم شیعیان شرکت داشت [۲۲۴].
او با عایشه همسر پیامبر مواجه بود که خانهاش کانون تصمیم گیری و مخالفتهای پنهان با علی (ع) بود و موذیانه ضد اسلام و اهل بیت و خلاف دستور پیامبر عمل میکرد و جریان جنگ جمل گوشهای از مفسده انگیزیهای اوست و در مواقع حساس و سرنوشت ساز کینه خود را به اهل البیت نشان میداد که از نمونههای آن دفن جنازه امام مجتبی (ع) است.
دشمنان او محرمانه با معاویه پیمان داشتند ولی از ترس و یا مصلحت از امام تبعیت میکردند. مثل عمرو بن حریث، اشعث بن قیس، شبث بن ربعی با معاویه و پیمان داشتند که اگر حسن (ع) را به قتل برسانند ۲۰۰ هزار درهم نقدا دریافت دارند، دختر معاویه را به زوجیت بگیرد، و فرمانده لشکری از لشکریان شام گردند و امام از این جریان خبر داشت و در زیر جامهها زره بر تن میکرد و به نماز حاضر میشد. آری، دشمنان او پلید بودند و در عین حضور در اطراف امام در راس منکرین حکومت امام قرار داشتند و در
[صفحه ۱۶۶]
اخلال لشکریان امام میکوشیدند. دل و زبانشان یکی نبود، منتظر فرصتی بودند که به اصل خود بپیوندند.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *