احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – اشعث بن قیس

در مناقب از امام حسن علیه السلام روایت شده است که فرمود: قال علیه السلام: ان اشعث بن قیس الکندی بنی فی داره مئذنۀ، فکان
یرقی الیها اذا سمع الأذان فی اوقات الصلاه فی مسجد جامع الکوفۀ، فیصیح من أعلی مئذنته، یا رجل انک لکاذب ساحر. قال: و کان
فسئل عن ذلک، فقال: ان الأشعث اذا حضرته الوفاه دخل علیه عنق النار ممدوده من « عرف النار » – أبی یسمیه عنق النار – و فی روایۀ
السماء فتحرقه، فلا یدفن الا و هو فحمۀ سوداء. فلما توفی نظر سائر من حضر الی النار، و قد دخلت علیه کالعنق الممدود حتی أحرقته:
« منارهای » و هو یصیح و یدعو بالویل و الثبور [ ۴۵ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (اشعث بن قیس کندی در خانهی خود بلندایی
ساخته بود و هنگامی که به وقت نماز در مسجد جامع کوفه [صدای] اذان میشنید، بالای آن مناره رفته و از فراز آن بلندای خود
فریاد میزد: ای مرد، تو جادوگر دورغگویی!. (حضرت امام حسن علیه السلام ادامه داد:) پدرم او را حلقهی آتش و در روایت دیگر
یال آتشین، مینامید از وی در این باره پرسیده شد که فرمود: وقتی مرگ اشعث در رسد، حلقهای آتش از آسمان روان شده و او را
خواهد سوزاند و او به خاک سپرده نشود مگر سیاه و جز غاله. و وقتی اشعث از دنیا رفت، آنان که حاضر بودند، آتش را دیدند که
بلند کرده بود، سوزاند.). ،« داد و بیداد و وای هلاک شدم » چون حلقهای کشیده بر او وارد شد و او را در حالی که صدا به
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *