احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – انفاق

آداب انفاق امام علیه السلام در تفسیر بخشی از آیهی ۲۶۷ سورهی بقره میفرماید: قال علیه السلام: و لستم بآخذیه الا أن تغمضوا فیه
حاضر نیستید، آنها را بپذیرید، مگر از « به هنگام پذیرش اموال » (برای انفاق به سراغ قسمتهای ناپاک نروید در حالی که خود شما
روی اغماض و کراهت.) فرمود: قال علیه السلام: لو وجدتموه فی السوق یباع، ما أخذتموه حتی یهضم لکم من ثمنه [ ۸۷ ]. [صفحه
۶۵ ] امام حسن علیه السلام فرمود: ([منظور از اغماض در آیه این است که] اگر آن [جنس] را در معرض فروش در بازار پیدا
صفحه ۵۷ از ۳۲۶
میکردید، آن را نمیخریدید تا از قیمت آن برای شما تخفیف دهند و در نتیجه از نامرغوب بودن آن جنس چشمپوشی کرده و به
همچنان که به هنگام خرید چیزی اگر جنس (.« در انفاق هم از جنس مرغوب انفاق کنید » . خاطر ارزان بودن آن اقدام به خرید کنید
نامرغوب باشد تا تخفیف نگیریم معامله نمیکنیم در انفاق هم باید سعی کنیم جنس سالم را انفاق کنیم، مگر چیزی که قابل
اغماض باشد.
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *