احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – خلیفه

اوصاف و شرائط خلیفه هنگامی که معاویه بر عراق مسلط شد، از امام حسن علیه السلام خواست که در حضور او خطبهای بخواند.
امام علیه السلام بپاخاست و فرمود: انما الخلیفۀ من سار بکتاب الله، و سنۀ نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، و لیس الخلیفۀ من سار
۴۸۵ ]. (به ] [۴۸۴] « و ان أدری لعله فتنۀ لکم و متاع الی حین » بالجور ذلک ملک ملک ملکا یمتع به قلیلا ثم تنقطع لذته و تبقی تبعته
یقین، خلیفه آن کسی است که از روی کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم رفتار کند، و خلیفه آن کس نیست
که به زور و ستم عمل کند. زیرا چنین کسی پادشاهی است که به سلطنتی رسیده و مدت کمی از آن بهرهمند شده، سپس لذت آن
ندانم من شاید این آزمایشی باشد برای شما، و » : منقطع گشته و بازخواست و کیفر آن به جای میماند. سپس آیهی شریفه را خواند
(«. بهرهای اندک باشد، تا زمانی معین
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *