احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – رهآورد نماز شب

برای برپادارندگان نماز شب خداوند اجر و پاداشی ذخیره میکند که » : در تفسیر آیهی ۱۸ سورهی سجده که خداوند میفرماید
امام حسن علیه السلام فرمود: قال «. روشنی چشمها است و آن قدر مهم است که هیچ کس نمیتواند به ارزش آن پی ببرد
علیه السلام: أخفی القوم أعمالا فی الدنیا فأخفی الله لهم ما لا عین رأت و لا أذن سمعت. [ ۷۹۲ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: [صفحه
و خداوند اجر و پاداشی برای آنها ذخیره میکند. « عبادت مخفیانه انجام میدهند » ۵۵۱ ] (مردم کارهایی را در دنیا مخفی میدارند
که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده است.) و در حدیث دیگری در تفسیر کشاف از امام حسن علیه السلام در ذیل همین آیه نقل
.[ از بستر در شبانگاهان، نماز شب و تهجد است. [ ۷۹۳ « تجافی » شده است که مراد از
صفحه ۲۸۴ از ۳۲۶
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *