احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – سلیمان

روایات زیادی وجود .« ما باد را در تصرف سلیمان علیه السلام قرار دادیم » : در تفسیر آیهی ۱۲ سورهی سباء که خداوند میفرماید
دارد که همهی آنها حکایت از این دارند که خداوند سریعترین وسیلهی حمل و نقل جهان را در اختیار او گذاشت و در همین
این « حضرت سلیمان » رابطه امام حسن علیه السلام فرمود: کان یغدو فیقبل باصطخر، ثم یروح فیکون رواحه بکابل [ ۵۵۳ ]. (ایشان
گونه بود که صبح [اگر از خواب] برمیخاست و حرکت میکرد، در [صفحه ۳۵۸ ] اصطخر (شیراز) خواب نیمروز میکرد. و سپس
راه افتاده و شامگاه در کابل بود.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *