احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – میت

آداب تجهیز میت همچنان که انسان مسلمان در زمان حیاتش آدابی دارد، پس از مرگ نیز آدابی دارد. مثل: غسل دادن، کفن
پوشاندن و تشییع و … وقتی اشعث بن قیس از دنیا رفته بود، امام حسن علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: اذا غسلتموه فلا تهیجوه
حتی تأتونی به، فلما فرغ من غسله، اتی به فدعا بکافور فوضأه به و جعل علی وجهه، و فی یدیه و رأسه و رجلیه، ثم قال: أدرجوه.
۷۷۵ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (وقتی غسلش دادید، تا مرا نزدش نبردهاید، تکانش ندهید. وقتی از غسل وی فارغ شدند، ]
[صفحه ۵۴۱ ] ایشان را نزد وی بردند. کافوری خواست و وی را بدان وضویش داد و از آن به صورتش نهاد و بر دستانش و سر و
[ پاهایش نهاد و سپس فرمود او را دفن کنید.) [صفحه ۵۴۵
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *