احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – نعمت

روش سپاس گزاری از نعمتها یکی از وظایف مهم بندگان در برابر خداوند حمد و سپاس در برابر نعمت بیکران الهی است. از
جمله مستحب است موقع سوار شدن بر وسیلهی نقلیه ابتدا حمد خدای بجا آورده شود و سپس آیات ۱۳ و ۱۴ سورهی زخرف
[ ۷۸۰ ] خوانده شود. شخصی پس از سوار شدن بر مرکب فقط همین آیه را خواند، امام حسن علیه السلام به او فرمود: [صفحه ۵۴۶ ]
قال علیه السلام: أبهذا أمرتم؟. فقال: و بم أمرنا؟. قال علیه السلام: أن تذکروا نعمۀ ربکم، کان قد أغفل التحمید فنبهه علیه. [ ۷۸۱ ]. امام
حسن علیه السلام فرمود: (آیا فقط به همین مقدار امر شدید؟ آن مرد گفت: پس به چه چیزی امر شدیم؟ امام علیه السلام فرمود: امر
شدید که نعمت پروردگارتان را بیاد آورید و سپاس گویید. همان نعمتهایی که سپاسگویی راجع به آنها مورد غفلت قرار گرفته
از کلام امام حسن علیه السلام به این «… کان قد أغفل » است، پس نفس خود را متوجه به آن نعمتها کن.) ممکن است جملهی
معنا باشد که ظاهرا آن مرد حمد و سپاس الهی را فراموش نموده و فقط به خواندن آیهی ۱۳ و ۱۴ سورهی زخرف اکتفا کرده بود
که امام علیه السلام او را آگاه نمود.
صفحه ۲۸۲ از ۳۲۶
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *