احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – نکوهش خدا از یهود

قل من کان عدوا لله و ملئکته و » امام حسن عسکری علیه السلام از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرده است که در تفسیر آیهی
خداوند دشمن « کافر است، و » کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد » [۷۷۸] « رسله و جبرییل
فرمودهاند: قال علیه السلام: ان الله تعالی ذم الیهود فی بغضهم لجبرییل الذی کان ینفذ قضاء الله تعالی فیهم بما یکرهون «. کافران است
و ذمهم ایضا و ذم النواصب فی بغضهم لجبرییل و میکاییل و ملائکۀ الله النازلین لتأیید علی بن ابیطالب علیه السلام علی الکافرین
من الیهود لدفعه عن بخت نصر ان یقتله دانیال من غیر « من کان عدوا لجبرییل » حتی اذلهم بسیفه الصارم [القاطع] فقال: قل یا محمد
ذنب کان جناه بخت نصر حتی بلغ کتاب الله فی الیهود اجله و احل بهم ما جری فی سابق علمه و من کان ایضا و عدوا لجبرییل من
سایر الکافرین اعداء محمد و علی الناصبین لأن الله تعالی بعث جبرییل لعلی علیه السلام مؤیدا و له علی اعدائه ناصرا و من کان عدوا
لجبرییل لمظاهرته محمدا و علیا علیه السلام و معاونته لهما و انفاذه لقضاء ربه عزوجل فی اهلاک اعدائه علی ید من یشاء من عباده.
۷۷۹ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (خدای بزرگ یهودیان را به خاطر آن که جبرییل را دشمن میدارند، سرزنش میکند، زیرا ]
جبرییل، فرمان خدای را دربارهی آنها، اجراء میکند که خوشایند آنان نیست. همچنین آنان را مجددا مورد نکوهش قرار داد. و نیز
ناصبیان را به خاطر کینهی آنها نسبت به جبرییل و میکاییل و فرشتگانی که تأییدیه فضیلت علی بن ابیطالب علیه السلام را بر کافران
[از آسمان] نازل کردند، مورد نکوهش قرار داد. همان ناصبیهایی که حضرت علی علیه السلام آنان را با تیغ بران خویش خوار و
سرافکنده کرد. [خداوند] به او فرمود: ای محمد بگو: هر کس که دشمن جبرییل باشد یعنی از یهودیان که جبرییل از بخت النصر
حمایت کرد و نگذاشت دانیال وی را به خاطر جنایتی که مرتکب نشده است بکشد تا آنگاه که اجل خداوند و قرار سرنوشت الهی
دربارهی یهودیان به سر آمد و آنچه که در علم نخستین خداوند نسبت به آن دستور صادر شده بود دربارهی آنان انجام داد. و باز
آن کس که دشمن جبرییل است از دیگر [اقشار] کافران ناصبی، دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام است،
زیرا خدای بزرگ جبرییل را به عنوان حمایتگر و تأیید کننده علی علیه السلام گسیل داشت، و به یاری او [پیامبر] وی را یاور پیامبر
صلی الله علیه و آله و سلم در برابر دشمنان او [پیامبر] قرار داد. پس، آنان دشمن جبرییل هستند، به خاطر یاری کردن وی به محمد
صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و همکاری کردن با آنها و اجرای فرمان پروردگارش در نابود کردن دشمنان خداوند
به دست آن بندگان خداوند که خود اراده فرموده است.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *