احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – هدایت گران راستین الهی

مرحوم حسن بن علی بن شعبه حرانی در تحف العقول از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میکند آنگاه که آن حضرت پیرامون
هدایت انسانها سخن میگفت، از ضرورت استفاده از هدایتهای الهی سخن گفت و سپس فرمود: (هدایتگران راستین که مردم
را به سوی خدا دعوت میکنند اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میباشند نه دشمنان آنان) و پارهای از فضایل آنان را
[ بدین گونه برشمرد؛ قال علیه السلام: أیها الناس انه من نصح لله و أخذ قوله دلیلا هدی للتی هی أقوم و وفقه الله للرشاد و [صفحه ۸۰
سدده للحسنی فان جار الله آمن محفوظ و عدوه خائف مخذول فاحترسوا من الله بکثره الذکر. و اخشوا الله بالتقوی و تقربوا الی الله
و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب أجیب دعوه الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا الی » : بالطاعۀ فانه قریب مجیب. قال الله تبارک و تعالی
۱۱۳ ]. فاستجیبوا لله و آمنوا به فانه لا ینبغی لمن عرف عظمۀ الله أن یتعاظم، فان رفعۀ الذین یعلمون ] « و لیؤمنوا بی لعلهم یرشدون
عظمۀ الله أن یتواضعوا و [عز] الذین یعرفون ما جلال الله أن یتذللوا [له] و سلامۀ الذین یعلمون ما قدره الله أن یستسلموا له و لا ینکروا
أنفسهم بعد المعرفۀ و لا یضلوا بعد الهدی. و اعلموا علما یقینا أنکم لن تعرفوا التقی حتی تعرفوا صفۀ الهدی و لن تمسکوا بمیثاق
الکتاب حتی تعرفوا الذی نبذه و لن تتلوا الکتاب حق تلاوته حتی تعرفوا الذی حرفه. فاذا عرفتم ذلک عرفتم البدع و التکلف و رأیتم
الفریۀ علی الله و التحریف و رأیتم کیف یهوی من یهوی. و لا یجهلنکم الذین لا یعلمون. و التمسوا ذلک عند أهله، فانهم خاصۀ نور
یستضاء بهم و أئمۀ یقتدی بهم، بهم عیش العلم و موت الجهل و هم الذین أخبرکم حلمهم عن جهلهم و حکم منطقهم عن صمتهم،
و ظاهرهم عن باطنهم، لا یخالفون الحق و لا یختلفون فیه. و قد خلت لهم من الله سنۀ و مضی فیهم من الله حکم ان فی ذلک لذکری
للذاکرین. و اعقلوه اذا سمعتموه عقل رعایۀ و لا تعقلوه عقل روایۀ، فان رواه الکتاب کثیر و رعاته قلیل والله المستعان [ ۱۱۴ ]. امام
حسن علیه السلام فرمود: (ای مردم! چنین است که هر کس با خداوند صادق بوده و سخن او را همچون راهنما اتخاذ کند، بدانچه
که استوارتر است، هدایت گردد و خداوند او را به سوی بالندگی هدایت کرده و برای [صفحه ۸۱ ] خوبی و شایستگی پشتیبانی
میکند. و بدانید که وابستهی خداوند در امنیت بوده و حفاظت شده است و دشمن او ترسان و بیپناه است. بدین سبب، با کثرت
یادآوری خداوند و ذکر او نگهبانی خود کنید از [خشم و غضب] خداوند. و با تقوا، از خداوند پروا کنید و با اطاعت، نزد خداوند
وقتی بندگانم از تو » : تقرب حاصل کنید، چرا که خداوند نزدیک بوده و اجابت کننده است. خدای بزرگ و بلند مرتبه میفرماید
مرا خواستند، من بسیار نزدیکم و هنگامی که کسی مرا فرا خواند، خواستهی خواهان را برآورده میکنم، پس فرا خوانم را پاسخ
پس ندای خداوند و فراخوان او را پاسخ دهید و به او ایمان آورید، زیرا «. دهند و به من ایمان بیاورند. باشد که هدایت و رشد یابند
شایسته نیست که کسی شکوه و عظمت خدای را بشناسد و در برابر او بزرگی کند، زیرا بزرگی آنان که شکوه خداوند را
شناختهاند، آن است که فروتنی کنند. و سربلندی آنان که جلال خدای را میشناسند آن است که کرنش او کنند، و سلامت آنان
که میدانند نیرو و قدرت خدا یعنی چه؟، در این است که خود را به او بسپارند. و پس از معرفت و آگاهی خویشتن را از یاد نبرند
صفحه ۶۴ از ۳۲۶
و پس از هدایت؛ گمراه نگردند. و این را به یقین؛ شمایان هرگز پرهیزگاری را باز نخواهید شناخت، مگر آن که ویژگیهای راه
هدایت را بشناسید و هرگز به میثاق کتاب پایبند نخواهید شد، مگر آنکه آورندهی آن راه را بشناسید و هرگز کتاب خدا را
آنگونه که بایستهی آن است، قرائت نخواهید کرد، مگر آن که آموزگار آن را بشناسید، پس وقتی چنین کردید، بدعتها و
دشواریها را خواهید شناخت و تهمت به خدا بستن و تحریف را به عیان مشاهده خواهید کرد و خواهید دید آن که میلغزد چگونه
به لغزش میافتد و مواظب باشید تا آنان که هیچ نمیدانند، شما را نفریبند و این [رهنمود] را نزد اهلش جستجو کنید، زیرا آنان
(اهل بیت) گزیدهی نوری هستند که [در تاریکیها] از نور آن استفاده میشود و پیشوایانی هستند که به آنها اقتداء میشود. به آنها
دانش زنده و نادانی نابود میشود. و همانا اهل بیت هستند که بردباری آنها باعث افشای جهل و نادانی دشمنان است، و حکمت
گویای آن باعث دسترسی شما به ناتوانی و گنگی دشمنان، و نیز رفتار آشکار آن امامان معصوم علیهم السلام افشاگر مسایل مخفی
و پشت پردهی دشمنان است. آنان با حق ستیز نکنند و در آن تردید روا ندارند. و چنان است که از خداوند در میان آنان [صفحه
۸۲ ] سنتی به کار رفته و دستوری از خداوند در میان آنها به اجرا گذاشته شده است و در این پندی برای پند پذیران است، پس
هرگاه سخنان امامان معصوم علیهم السلام را میشنوید، آن را به دیدهی اجتهاد بنگرید و به دیدهی بازگویی و گذرا ننگرید که
راویان کتاب زیادند، ولی نگاهبانان آن اندک و خداوند بهترین یاور است.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *