احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – پاداش

روش پاداش دادن امام حسن علیه السلام به هدیه یکی از فضایل ارزشمند اخلاقی در اسلام، دادن پاداش مناسب به هدایای دوستان
است. امام مجتبی علیه السلام در برابر کسی که برای او هدیهای آورده بود او را مخیر نمود بین دو پاداش (علم، مال). و قال
قال الحسن بن علی بن أبیطالب علیه السلام (و قد حمل الیه رجل هدیۀ) فقال له: أیما أحب :« الحسن العسکری » ابومحمد علیه السلام
الیک؟ ان أرد علیک بدلها عشرین ضعفا، عشرین ألف درهم أو أفتح لک بابا من العلم تقهر فلانا الناصبی فی قریتک تنقذ به ضعفاء
أهل قریتک؟ ان أحسنت الاختیار جمعت لک الأمرین، و ان أسأت الاختیار، خیرتک لتأخذ أیهما شئت. فقال: یابن رسول الله فثوابی
فی قهری لذلک الناصب، و استنقاذی لأولئک الضعفاء من یده، قدره عشرون ألف درهم؟. قال علیه السلام: بل أکثر من الدنیا عشرین
ألف ألف مره!. فقال: یابن رسول الله فکیف أختار الأدون! بل أختار الأفضل: الکلمۀ التی أقهر بها عدو الله، و اذوده عن أولیاء الله.
فقال الحسن بن علی علیهماالسلام: قد أحسنت الاختیار. و علمه الکلمۀ و أعطاه عشرین ألف درهم، فذهب فأفحم الرجل، فاتصل
خبره به علیه السلام فقال له اذ حضره: یا عبدالله! ما ربح أحد مثل ربحک، و لا اکتسب أحد من الأوداء مثل ما اکتسبت: اکتسبت موده
الله أولا، و موده محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام ثانیا، و موده الطیبین من آلهما ثالثا، و موده ملائکۀ الله تعالی
[المقربین] رابعا، و موده اخوانک المؤمنین خامسا، و [صفحه ۱۰۰ ] اکتسبت بعدد کل مؤمن و کافر ما هو أفضل من الدنیا ألف مره،
فهنیئا لک هنیئا [ ۱۳۷ ]. (از ابیمحمد الحسن العسکری علیه السلام نقل شده است که مردی هدیه به رسم ارمغان به خدمت امام حسن
بن علی علیهماالسلام آورد آن حضرت فرمود: در مقابل هدیهای که برایم آوردهای، چه هدیهای به تو بدهم؟ آیا مایل هستی بیست
برابر آنچه آوردهای را به تو ببخشم که بیست هزار درهم خواهد شد؟. یا آن که عوض آن، بابی از علم و عرفان به جهت کرم و
احسان برای تو باز کنم و دانشی به تو بیاموزم که به وسیلهی آن دانش استدلالی بر فلان ناصبی لجوج که در روستای تو ساکن و
مقیم است پیروز شوی تا آن که ضعفا و مساکین علم و معرفت اهل آن روستا را از گرفتار شدن در دام انکار و انحراف او نجات
دهی و اگر انتخاب تو نیکو باشد، من هر دو هدیهام را به تو خواهم داد. و الا (اگر این انتخاب خوب را به واسطهی امری از امور
خفیه مثل تقیه نیکو ندانی) تو اختیار داری هر یک از آن دو کار را خواستی انجام دهی. آن مرد گفت: یابن رسول الله! آیا ثواب
آخرت برای من در پیروزی بر آن ناصبی و در رهانیدن مردم ضعیف آن منطقه از دست تسلط و تجاوز آن ظالم، به قدر بیست هزار
صفحه ۷۰ از ۳۲۶
هزار درهم است؟. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: بلکه بیشتر است از بیست هزار درهم، بلکه هزار هزار مرتبه بیشتر است از دنیا
و هر چه در آن است. آن مؤمن بعد از شنیدن این سخن از آن امام گفت: پس من چرا چیزی که کم ارزشتر است را انتخاب کنم،
بلکه من چیزی را که گرانبهاتر و ارزشمندتر است، انتخاب میکنم، که آن عبارت از کلمهای است که به وسیلهی آن غلبه نمایم بر
تمام دشمنان خداوند بزرگ و دشمنان را از دست یازی به اولیای الهی و دوست داران اهل بیت علیهم السلام دور گردانم. در آن
هنگام امام علیه السلام فرمود: انتخاب خوبی انجام دادی! سپس حضرت آن دانش استدلالی را به آن مرد آموخت و بیست هزار
درهم را نیز به او بخشید. بعد از آن که مرد از خدمت امام به نزد آن ناصبی لجوج رفت، با استدلال قوی ناصبی را مغلوب کرد و
روسیاه نمود. پس از مدتی آن مرد خدمت امام مجتبی علیه السلام مشرف شد. آن حضرت فرمود: ای بندهی خدا هیچ کس مثل تو
سود به دست نیاورد و هیچ کس از دوستان خاندان ما معاملهای پر سودتر از معاملهی تو انجام نداد، زیرا برای تو در این سود و
معامله چند نوع منافع از روی حساب و کتاب حاصل شد: [صفحه ۱۰۱ ] اول: دوستی و محبت خداوند دوم: محبت پیامبر اکرم صلی
الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام. سوم: محبت اولاد طیبین و طاهرین از خاندان این دو بزرگوار چهارم: دوستی
ملایکهی مقرب خداوند بزرگ پنجم: دوستی برادران مؤمنات از شیعیان ائمهی معصومین علیهم السلام بله به وسیلهی این فعل و
عمل به عدد هر مؤمن و کافر کسب خیری نمودی که هر یک از آنها هزار مرتبه از دنیا و آنچه در آن است برتر است. پس گوارا
باد تو را، گوارا باد تو را.
پاسخ
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *