احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – پوشیدن بهترین لباس در نماز

امام حسن مجتبی علیه السلام به هنگام نماز بهترین لباسهای خود را میپوشید از آن حضرت پرسیدند: چرا بهترین لباسها را به
هنگام نماز میپوشید؟. فرمود: قال علیه السلام: ان الله تعالی جمیل یحب الجمال فاتجمل لربی، و هو یقول: خذوا زینتکم عند کل
مسجد فأحب ان ألبس اجود ثیابی. [ ۷۸۴ ]. [صفحه ۵۴۸ ] امام حسن علیه السلام فرمود: (خدای بزرگ زیباست و زیبایی را دوست
میدارد. پس من برای پروردگارم خود را آراسته میکنم، زیرا خداوند میفرماید: نزد هر مسجدی خود را آراسته کنید. به همین
دلیل دوست دارم بهترین لباسهایم را بپوشم.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *