احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – پیشگامی اهل بیت در ایمان و هجرت

بر اساس آیهی ۱۰۰ سورهی توبه پیشگامان از مسلمانان بر سایرین برتری دارند، ولی امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: پدرم علی
قال علیه السلام: أنه حمد الله تعالی و أثنی علیه «. زیرا در ایمان و هجرت بر همه مقدم است » علیه السلام از همهی پیشگامان برتر است
۴۳۹ ] فکما أن للسابقین فضلهم علی من بعدهم ] « و السابقون الأولون من المهاجرین و الأنصار و الذین اتبعوهم باحسان » : و قال
۴۴۰ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: ] «. کذلک لأبی علی بن أبیطالب علیهماالسلام فضیلۀ [ب: فضله] علی السابقین بسبقۀ السابقین
پس « پیشگامان نخستین، از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند » : (امام پس از حمد و ثنای خداوند فرمود
همچنان که پیشگامان بر آیندگان خود برتری دارند، پدرم علی بن ابیطالب علیهماالسلام نیز بر پیشگامان فضیلت دارد، زیرا وی بر
پیشگامان پیشی دارد.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *