احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – کفاره

کفاره خوردن تخم شترمرغ در حال احرام مردی اعرابی در حال احرام حج به لانهی شترمرغی رسید، تخمهای آن را شکست و
پخت و خورد بعدا بیادش آمد که این کار بر محرم حرام است. به مدینه آمد، پرسید: خلیفهی پیامبر کیست؟. گفتند: ابابکر. به
مجلس او رفت و مسئله را از او پرسید، او و تمامی کسانی که در مجلس او بودند از جواب عاجز ماندند. زبیر او را به خانهی علی
هدایت کرد. علی علیه السلام قبل از پرسش، او را از شرح ماجرا خبر داد و فرمود: از این طفل (امام حسن علیه السلام) در حال
آموختن خط بپرس او با ناراحتی گفت کار دین به کجا کشید که خلیفهی پیامبر و یاران او جواب مسئلهای را نمیدانند و مرا به
کودکی حواله میدهند پس دین محمد از بین رفت. امام علی علیه السلام به او فرمود: دین از بین نرفت و نمیرود تو پرسش خود را
صفحه ۲۵۶ از ۳۲۶
مطرح نما. وقتی مسئله را از امام حسن علیه السلام پرسید جهت امتحان آن حضرت گفت: من از روی عمد و فراموشی این کار را
کردم. قال علیه السلام: زدت فی القول یا اعرابی؟ قولک عامدا لم یکن هذا من مسألتک، هذا عبث. [صفحه ۴۸۵ ] قال الأعرابی:
صدقت ما کنت الا ناسیا. فقال له الحسن علیه السلام: و هو یخط فی صحیفته: [یا أعرابی] خذ بعدد البیض نوقا فاحمل علیها فنیقا فما
نتجت من قابل فاجعله هدیا بالغ الکعبۀ فانه کفاره فعلک. فقال الاعرابی: فدیتک یا حسن (ان) من النیق من یزلقن. فقال الحسن
علیه السلام: یا اعرابی ان من البیض ما یمرقن. فقال الاعرابی: ان هذا الصبی محدق فی علم الله مغرق و لو جاز ان یکون ما قلته لقلت
انک خلیفۀ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فقال له الحسن علیه السلام: یا اعرابی أنا الخلف من رسول الله صلی الله علیه و آله و
سلم و أبی أمیرالمؤمنین علیه السلام الخلیفۀ. فقال الاعرابی: و أبوبکر ماذا؟. فقال الحسن علیه السلام: سلهم یا اعرابی. [ ۷۰۴ ]. امام
از سؤالهایت نبود، این حرف « از روی عمد » : حسن علیه السلام فرمود: (ای بادیهنشین بر سؤالت اضافه کردی، این سخنت که گفتی
بیهودهای بود. بادیهنشین گفت: راست گفتی، من از روی فراموشی این کار را کرده بودم. امام حسن علیه السلام در حالی که در
شتران نر با « تا در فصل باروری حیوانات » حال نوشتن روی کاغذ بود، به او فرمود: به تعداد تخمها ماده شتران آماده کن و بگذار
آن شتران ماده آمیزش کنند و هر چه در سال آینده زاییدند، قربانی به سوی کعبه بفرست و همان کفاره کارت میباشد. بادیهنشین
گفت: قربانت گردم ای حسن برخی از نران لایی داده [و در نتیجه بارور نمیتوانند بکنند] حسن علیه السلام فرمود: برخی از تخمها
هم ممکن بود، فاسد باشند و قابل جوجه شدن نباشند. بادیهنشین گفت: این بچه در علم خدا دقیق و در آن شناور است و اگر سخنم
مجاز بود، میگفتم که تو خلیفهی رسول الله هستی. حسن علیه السلام فرمود: ای اعرابی من فرزند رسول خدایم و پدرم امیرمؤمنان و
[ خلیفه است. بادیهنشین گفت: پس ابوبکر چه کاره است؟. حسن علیه السلام فرمود: از خودشان بپرس.) [صفحه ۴۸۶
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *