احادیث و سخنان

نهج الحیاه – احادیث امام حسن (ع) – یتیم

ارزش کفالت یتیم امام حسن عسگری علیه السلام از جد بزرگوارش امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرده است که دربارهی
سرپرستی یتیم بیسرپرست و اهمیت کار فرهنگی برای خانوادههای بیسرپرست در کنار کار اقتصادی فرمود: قال علیه السلام: فضل
کافل یتیم آل محمد المنقطع عن موالیه الناشب فی رتبۀ الجهل یخرجه من جهله و یوضح له ما اشتبه علیه علی فضل کافل یتیم یطعمه
و یسقیه، کفضل الشمس علی السها. [ ۸۰۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (فضیلت حمایتگر یتیم آل محمد، که از کسان خود دور
افتاده یا در گمراهی فرورفته باشد که [حمایتگر] وی را از گمراهیاش به در آورده و لغزشهایش را به او تذکر دهد، بر آن
حمایتگری که ایتام آب و نان دهد، چون برتری خورشید بر ستارهی سها [ ۸۰۸ ] است.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *