احادیث و سخنان

نکوهش دنیا طلبی از دیدگاه امام حسن (ع)

یکی از مهمترین آموزههای دین در برخورد با دنیا این است که تمایلات انسان در برخورد با دنیا را تعدیل نموده و آن را به نحو
صحیحی هدایت نماید. امام حسن علیه السلام در این باره فرمود: قال علیه السلام: من طلب الدنیا قعدت به و من زهد فیها لم یبال من
أکلها، الراغب فیها عبد لمن یملکها، أدنی ما فیها یکفی و کلها لا تغنی، من اعتدل یومه فیها فهو مغرور و من کان یومه خیرا من غده
فهو مغبون و من لم یتفقه النقصان عن نفسه فانه فی نقصان و من کان فی نقصان فالموت خیر له [ ۵۱۱ ]. امام حسن علیه السلام فرمود:
(هر که دنیا طلبد، زمینگیر آن شود و هر که چشم از آن برگیرد، در سودای آن نیست که چه کسی آن را میخورد و آن کس که
رغبت دنیا دارد، بندهی آن کسی است که از دنیا بهرهمند است، کمترین چیزی که در آن است، کفایت کند و تمام دنیا کسی را
بینیاز نمیکند. هر کس در دنیا دو روزش یکسان باشد، فریب خورده است و هر کس که امروزش بهتر از [صفحه ۳۳۴ ] فردایش
باشد، زیان کرده است. و هر کس به جستجوی نواقص نفسانی خود نباشد، در زوال است و هر کس در زوال باشد، مرگ برای او
بهتر است.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *