اخلاق و فضائل

آیه تطهیر

امام در مرحلهای از ایمان و یقین است که هرگز امیال نفسانی و خطا در اعمال او راه ندارد و این به دلیل نبودن حجاب و مانع میان امام و حقیقت اشیاست؛ به عکس افراد غیر معصوم در برابر هواهای نفسانی و گناهانی از خود ضعف نشان میدهند و همواره مانع بسیار بر سر راه دارند. بنابراین امامت غیر معصوم هرگز نمیتواند به پیروان خود آرامش و اطمینان در جهت تامین مصالح دنیوی و اخروی دهد.
روایات و احادیث متواتر، عصمت انبیا و اوصیا را ثابت میکند و
[صفحه ۷۸]
رسول خدا صلی الله علیه و آله جهت آرامش این سفینهی الهی در میان امواج سهمگین برای اهل بیتش که ناخدایی آن را بر عهده داشتند و حسن بن علی علیهالسلام دومین آنها بود، بارها این آیه شریفه را تلاوت میفرمود: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا [۱۰۶]؛ ارادهی [تکوینی] خداوند بر آن تعلق گرفته است که هر گونه پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور گرداند و شما را کاملا پاک سازد.»
حاکم حسکانی روایات متعددی را از ابوسعید خدری – صحابهی معروف رسول خدا صلی الله علیه و آله – نقل میکند که آیه فوق تنها دربارهی پنج تن نازل گردیده است؛ او مینویسد:
آیه شریفهی تطهیر دربارهی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، فاطمهاطهر، حسن، حسین و علی بن ابی طالب علیهالسلام نازل گردیده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله آن گاه که آیه شریفه نازل شد، عبا را بر روی آنان انداخت و فرمود:
«اللهم هولاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا [۱۰۷]؛ پروردگارا! اینان اهل بیت منند، پس پلیدی و گناه و زشتی را از اینان دور کن و پاکشان گردان.»
و باز روایت دیگری نقل میکند که:
ابوسعید خدری گفت: وقتی آیه شریفهی «و امر اهلک بالصلاه» [۱۰۸] نازل شد، رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدت هشت ماه، هر روز هنگام نماز صبح به در خانه علی علیهالسلام میایستاد و ندا برمیآورد: «الصلاه رحمکم الله؛ برپا دارید نماز را، خداوند رحمتش را بر شما فرو فرستد» و سپس آیه شریفهی: «انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس…» را تلاوت مینمود. [۱۰۹].
[صفحه ۷۹]
حسکانی ۱۳۶ روایت دیگر نیز از جعفر طیار، ام سلمه، عایشه و… نقل میکند. [۱۱۰].
پس عصمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامیاش به دلیل آنچه گذشت ثابت گردید و روشن شد عصمت امام مجتبی علیهالسلام مورد اتفاق شیعه و اهل سنت است.
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *