اخلاق و فضائل

اندام امام مجتبی

اگر ویژگیهای نسب به خصوص پدر و مادر به جسم و جان فرزند منتقل میشود؛ از جهت اندام و روحیات نیز به لحاظ این که نسب امام مجتبی که پاکترین نسبها در بین انسانها میباشد، برجستهترین و زیباترین اندام و شمایل را خواهد داشت.پدر و مادر که از لحاظ ویژگی به بهترین شمایل انسانی تجلی یافتهاند و از هر جهت مهمترین انسانها میباشند. و نیز پدر ومادر در واقع فرشتگان و حوریان بهشتیاند، تناول مینمودند. فرزندان آنان نیز به زیباترین چهره و اندام و نیکوترین خلق و خوی پدیدار میشوند. که فرزندان آنان عصارهی میوههای بهشتیاند.
به همین جهت حسن از لحاظ اندام زیباترین اندام را که همگان را شیفته خویش مینمود بهرهور بود. اندامی متناسب، قدی میانه، (نه
[صفحه ۲۶]
چندان بلند و نه کوتاه) استخوانهای درشت،میان باریک، گردنی نقره فام سیمگون، رخساری سفید، اندکی مایل به سرخی، چشمانی مشکین، گونههایی متناسب، محاسنی انبوه، گیسوانی پرپشت و پیشانی وسیع و چهرهای درخشان و نوارانی. حسن مجتبی همانندترن فرد به رسول الله (ص) از جهت خلق و خلق است. [۱۴] از جهت همانندی حسن و حسین به حضرت در آثار دینی این گونه آمده است که حسن از سر تا ناف، و حسین از ناف تا پاها همانندترین به رسول الله (ص) بوده اند. [۱۵] به همین لحاظ آشنایی با شمایل و اندام رسول الله صلی و الله و آله ما را در شناخت شمایل امام مجتبی یاری مینماید. [۱۶].
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *