اخلاق و فضائل

شجاعت امام حسن (ع)

شجاعت امام حسن (ع)

جنگ جمل در بصره بین سپاه علی (ع) و سپاه طلحه و زبیر، در گرفت، آتش جنگ شعله ور گردید، امیر مؤمنان علی (ع) پسرش محمّد حنفیه را طلبید و نیزه خود را به او داد و فرمود: با این نیزه به دشمن حمله کن، محمّد حنفیه به سوی دشمن حرکت کرد، ولی در برابر گردان بنوضبّه قرار گرفت، و نتوانست کاری انجام دهد، عقب نشینی کرد و به حضور پدر بازگشت، هماندم امام حسن (ع) بر جهید و نیزه را از او گرفت و به میدان شتافت و مقداری با دشمن جنگید و باز گشت، در حالی که نیزه اش خون آلود بود. محمّد حنفیه وقتی که دلاوری امام حسن (ع) را دریافت، صورتش(از شرمندگی) سرخ شد، امام علی (ع) به محمّد حنفیه فرمود: لا تانف فانّه ابن النبی و انت ابن علی. سرافکنده نباش، زیرا حسن (ع) پسر پیامبر (ص) است تو پسر علی هستی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *