اخلاق و فضائل

مکارم اخلاق امام مجتبی

سبط اکبر رسول خدا صلی الله علیه و آله که مظهر فضایل و کمالات و مصداق: «و لقد کرمنا بنی آدم… و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا» [۱۲۸] بود، برتری آشکار بر همهی مردم عصر خود داشت. عصمت، اعجاز، علم، خصوصیات وراثتی و… او را همانند جد و پدر گرامیاش منحصر به فرد نموده بود؛ فضایل و برتریهای دیگرش همچون زهد، تقوا، عبادت، بندگی، وقار، تواضع و فروتنی، شیرینی کلام و سخن، صبر و تحمل، مقاوت و پارسایی، عفو و بخشندگی، آدب و اخلاق، زیبایی صورت و سیرت و… او را حسن اشتقاق یافته از محسنیت پروردگار نمود و بدان جهت خدایش وی را حسن نامید.
فنایش در حق سبب شد که از مدینه منوره ۲۰ یا ۲۵ سفر، پیاده به زیارت خانهی معشوق، مسجدالحرام بشتابد و حج به جا آورد. آن گاه که اعتراض میکردند، چرا این همه زحمت، مشقت و رنج را تحمل میکنی؟ میفرمود: «انی لاستحیی من ربی ان القاه و لم امش الی بیته [۱۲۹]؛ از پروردگارم خجالت میکشم که او را زیارت کنم و با پای پیاده به سوی خانهاش نرفته باشم.»
به هنگام نماز چهرهی ملکوتیاش زرد میشد و بر خود میلرزید، چرا که خود را در برابر حق میدید و وقتی سبب را پرسیدند میفرمود:
[صفحه ۹۲]
«حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش ان یصفر لونه و ترتعد مفاصله [۱۳۰]؛ هر آن کس که در مقابل پروردگار عرش میایستد و عظمت او را درک میکند، سزاوار است رنگ صورتش زرد شود و لرزه و ناآرامی بر زانوها و مفاصلش افتد.»
زهد و بیاعتناییاش به مال دنیا باعث شد که سه مرتبه همهی اموالش را در راه خدا میان فقرا و مستمندان تقسیم کند و چیزی از آن را برای خود باقی نگذارد، در صورتی که بیشترین اموال موقوفه و صدقات اهل بیت علیهمالسلام را در اختیار داشت، او در داشتن خصلتهای انسانی و الهی، صابران و مجاهدان و همچنین زاهدان و عابدان را اسوه و امام بود.
رسول خدا صلی الله علیه و آله دربارهاش فرمود: «اما الحسن علیهالسلام فانه ابنی و ولدی و منی و قره عینی و ضیاء قلبی و ثمره فوادی، و هو سید شباب اهل الجنه و حجه الله علی الامه، امره امری و قوله قولی و من عصاه فانه لیس منی؛ امام حسن علیهالسلام فرزند من و متعلق به من است، او نور چشم، روشنی قلب، میوهی دل و سرور جوانان اهل بهشت است؛ حجت خدا و امام بر امت است؛ فرمانش فرمان من و گفتارش گفتار من است؛ هر کس با او مخالفت کند از من نخواهد بود.»
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *