اخلاق و فضائل

ویژگیهای اخلاقی امام حسن (ع) – بهرهمندی از عزت و سربلندی

یکی از ضرورتهای ارزشمند اخلاقی حفظ آبرو و شخصیت نیازمندان و درخواست کنندگان است. روزی کسی در مجلس امام
حسن علیه السلام خواست حاجتش را بیان کند، امام علیه السلام فرمود: خواستهات را بنویس و بیاور تا آن را برآوریم. سائل نوشت و
آورد. امام علیه السلام دو برابر خواستهاش را به او عطا کرد و او رفت. همنشینان امام عرض کردند نامهی با برکتی بود!. امام
علیه السلام فرمود: قال علیه السلام برکتها علینا أعظم حین جعلنا للمعروف أهلا أما علمت أن المعروف ما کان ابتداء من غیر مسألۀ،
فأما من أعطیته بعد مسألۀ فانما أعطیته بما بذل لک من وجهه [ ۲۶۳ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (برکت آن برای ما بیشتر است،
چرا که ما را جایگاه و صاحب معروف دانسته است (و با امید به بخشش ما به سوی ما آمده است) آیا نمیدانی معروف آن است
که پیشاپیش بدون درخواست انجام شود آنچه که پس از درخواست دادی، به پاداش آن آبرویی است که در پای تو ریخت.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *