امامت و رهبری، حاکمان زمان

شناخت معاویه

در شناخت صحیح از موضعگیریهای اجتماعی امامان آشنایی با طرف مقابل آنان به ویژه چالشگران علیه آنان بایسته میباشد. بدون آگاهی صحیح از اوضاع زمان و جریانهای اجتماعی امامان، راهیابی به مواضع آن که مورد بهرهوری و الگویگیری در هر زمان باشد، ممکن نخواهد بود. به همین جهت در دستیازی به موضعگیری امام مجتبی (ع) شناخت صحیح از دشمنان وی به ویژه معاویه و جریانهای مهم اجتماعی ضروری است. ازاین جهت به بررسی هویت و عمل کرد معاویه و جریانهای مهم اجتماعی آن زمان میپردازیم.
در کتاب «امام علی الگوی زندگی» با هویت معاویه قدری آشنا شدیم، گمان بر این است که برای آشنایی با اوضاع سیاسی زمان امام مجتبی آشنایی بیشتر با هویت و رفتار معاویه نیاز میباشد. و چون بعد مهم اوضاع سیاسی زمان امام را سیاستهای معاویه شکل
[صفحه ۹۷]
میدهد، بازشناسی آنها راه را در تحلیل صحیح دیدگاههای امام (ع) هموار میسازد. منظور از شناخت هم هویت دینی و اجتماعی معاویه مورد توجه است نه هویت شناسنامهای.
معاویه در دوران نوجوانی همواره در صف مقابل اسلام بود تا در فتح مکه علی رغم خواست باطنیاش در اثر فشار اوضاع سیاسی و رعب، در صف مسلمانان ایستاد. وی از زمانی که در صف مسلمانان قرار گرفت به لحاظ موقعیت ابوسفیان خود را به دستگاه رهبری همواره نزدیک میساخت و حتی از وی با عنوان نویسنده وحی یاد میشود، که این یک چهره رویین معاویه است. چهره اصلی وی که گریم شده است، در پشت این چهره پنهان میباشد. برای شفاف شدن چهره واقعی وی گفتارهای رسول الله (ص) و علی (ع) و نیز رفتار خود معاویه گویاترین گواه میباشد. این چهره را در چند محور به تماشا مینشینیم.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *