امامت و رهبری، حاکمان زمان

شهادت حجر بن عدی زمان معاویه

به شهادت حجر گرچه اشاره شد، لیکن توضیح بیشتر لازم است.
معاویه در سال ۵۰ امارت بصره را نیز به زیاد واگذار نمود و زیاد هنگامی که بر دو منطقه مسلط شد و قتل و غارت فراوان مرتکب شد پیروان علی (ع) و اهلبیت را به قتل میرساند که حجر بن عدی و یارانش بر علیه آنان شوریدند. زیاد موضعگیری حجر را به اطلاع معاویه رساند. معاویه از وی خواست تا حجر و یارانش را دستگیر و به شام اعزام کند. زیاد ۱۴ نفر را کتف بسته (با آهن آنان را بسته) با فرماندهی وائل بنحجر نیروها مسلح به شام فرستاد. و قاصدی فرستاد معاویه را از اقدام خود با خبر نمود. در روستای «عذرا» [۱۵۵] آنان متوقف میشوند تا قاصد معاویه میرسد. دستور میآورد که شش نفر آنان به قتل برسانند و هشت نفر آزاد شوند. پیام را به آنان میرسانند و به آن شش نفر میگویند اگر از علی (ع) بیزاری بجویید و بر وی لعن کنید آزاد هستید آن جوان مردان میگویند از هر کسی که از علی بیزار است بیزاری میجوییم.
آنان یک شب فرصت زندگی دارند در آن شب قبر خود را خود حفر میکنند. و کفن برای آنها آماده کرده میپوشانند که در این باره حجر گفت چگونه ما را همانند کفار میکشید، همانند مسلمان کفن به تن میپوشانید! آنان تا به صبح در حال عبادت به سر میبردند.
[صفحه ۱۱۴]
در هنگامی که آنان را به مسلخ عشق میبرند میگوید اذن بدهید وضو بگیریم. اجازه میدهند. آنگاه میگوید هر گاه وضو گرفتهام دو رکعت نماز خواندهام اجازه بدهید دو رکعت نماز بخوانم اجازه میدهند. نماز خیلی کوتاه انجام میدهد و میگوید گرچه نماز را دوست میدارم، لیکن چون ممکن است متهم شوم که از قتل در هراسم نماز را کوتاه، آن گونه که کوتاهترین نماز در عمرم انجام دادم.
وی وصیت میکند خونهای بدنم را شستشو ندهید میخواهم با همین خونها در صراط با معاویه ملاقات کنم. حجر را به همراه یارانش به قتل میرسانند. هر شش نفر را به طرز فجیع دست بسته که مقتول صبرا نامیده میشوند به قتل رساندند! اسامی شش نفر، حجر بنعدی، شریک بنشداد، صیفی بنفسیل، قصیبه بنضبیعه، محرز بنشهاب، کلام بنحیان. یکی دیگر از آنان را به نام عبدالرحمن بن حسان را به زیاد بر میگرداند که زیاد آن را زنده بگور میکند. [۱۵۶].
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *