امامت و رهبری، حاکمان زمان

معاویه و بهانه خون عثمان

و این داستان شگفتی است که خون عثمان را دستاویزی قرار دادند برای سرکوب علی (ع) و حسن (ع) عثمان به هنگامی که در مضیقه حمله و هجوم قرار گرفت به معاویه نوشت مردم مدینه کافر شدهاند و از اطاعت من سرپیچی میکنند و بیعت مرا نقض کردهاند. از جنگاوران شام به کمک من بفرست. و معاویه وقت را به مماطله گذراند تا عثمان کشته شد و در تعلیل این مماطله گفتهاند او مخالفت با صحابه را خوش نداشت [۱۴۵] در حالی که دیدیم علی (ع) فرزندان خود حسن (ع) حسین (ع) را به خاطر دفاع از عثمان زخمی و خونین ساخت.
با این حال آنها به عنوان ولی دم عثمان شروع به جو سازی کرده و علی (ع) را قاتل عثمان معرفی کردند تا او را و بعد فرزندش حسن (ع) را از کار بر کنار کنند. آن روز که رقیبان به کناری رفتند و خود حکومت را به دست گرفت به او گفتند حال که تو حاکمی مساله خون عثمان چه میشود؟ گفت بحث در آن فعلا به مصلحت نیست!! آری پیراهن خون آلود عثمان برای رسیدن به حکومت بود نه دفاع از عثمان!! که در آن صورت خود معاویه قاتل به حساب میآمد ( نهج البلاغه) و دامنه خونش دامن عایشه را هم میگرفت که همه گاه میگفت این نعثل، پیر کافر یهودی را بکشید!!
[صفحه ۱۱۰]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *