از دیدگاه اهل سنت

اتهام کثرت طلاق در روایات اهل سنت

۱٫ ابنشهر آشوب از کتاب قوت القلوب ابوطالب مکی نقل میکند:
«همانا او (حسن بن علی) با ۲۵۰ زن ازدواج نمود و گفته شده سیصد زن!
[صفحه ۳۵۰]
علی از این ماجرا رنج میبرد و زجر میکشید تا این که روزی در خطبهاش فرمود: حسن را زن ندهید که او زیاد طلاق میدهد…» [۵۸۸] ابوطالب مکی اضافه میکند: «و حسن چنان بود که گاهی چهار زن برای او عقد میشد و او قبل از آن چهار زن را طلاق میداد.» [۵۸۹].
۲٫ بلاذری مینویسد: «ازدواج کرد حسن بن علی [علیهماالسلام] با نود زن، سپس علی فرمود: آن قدر حسن ازدواج کرد و طلاق داد که میترسم عمل او سبب دشمنی دیگر اقوام و قبایل علیه ما گردد.» [۵۹۰].
۳٫ محمد بن سعد کاتب و نویسندهی محمد بن عمر واقدی به نقل علی بن الحسین علیهماالسلام آورده است: «حسن [علیهالسلام] مطلاق (پرطلاق) بود و هیچ زنی را طلاق نمیگفت جز آن که آن زن، وی را دوست داشت و شمار آنان به نود تن رسید.» [۵۹۱].
۴٫ در کتاب روضه الصفا آمده است: «امیرمومنان حسن [علیهالسلام] پیوسته زن میگرفت و طلاق میداد، از این جهت امیرمومنان علی [علیهالسلام] میگفت: دختران خود را به پسر من تزویج نکنید که مذواق (کامگیر) و مطلاق (زیاد
[صفحه ۳۵۱]
طلاقدهنده) است!» [۵۹۲].
با توجه به آنچه گذشت، دیگر نیازی به بحث پیرامون مضمون روایات فوق نیست و اتهامات بیپایه و کاذب آنها برای هر فرد منصف و عاقلی روشن است، لیکن روشن شدن وضع راویان و قلم به دستان این گونه اخبار لازم است، تا عمق کینهی حکام ستمگر و اهداف شوم آنان نسبت به امام مجتبی علیهالسلام و فرزندان به پاخاستهی آن بزرگوار روشنتر گردد. و دیدگاه جامعتری به ما و جامعهی اسلامی در برخورد با این گونه توطئهها ببخشد.
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *