از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

شعر ویژه شهادت امام حسن (ع) – از زَهـر کـینه، پُـر خون دلم شد

از زَهـر کـینه، پُـر خون دلم شد
مَـحـرم خـانه، چون قاتلم شد

در خـانه ام غریبم، بی یار و بی حبیبم
مـظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان»

راحـت شـدم مـن، از درد و مِـحنت
دیـدم بـه مادر، گشته جسارت

زخـم زبان شنیدم، بی یار و بی حبیبم
مـظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان

شـهر مـدینه، مـاتم سرا شد ۲
خـتم الـمرسلین، دگر فدا شد

صـاحب عـزا شده فاطمه
می کند ناله و زمزمه، مظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان

آتـش گـرفته، از غـم دل مـن
چـادر خـاکی، شـد قـاتل من

در خـانه ام غـریبم، بـی یار و بی حبیبم
مـظلوم حسن جان، مظلوم حسن جان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *