از دیدگاه قرآن

شرایط رهبر در قرآن احیاگر قرآن و سیره پیامبر

حرکت در راستای سنت و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و کتاب خدا از امور روشنی است که باید حاکم اسلامی آن را در نظر داشته باشد به طوری که هر روز در سایهی حاکمیت عدل او یک یا چند سنت الهی احیا شود و موانع اجرای قوانین اسلامی برطرف گردد.
امام مجتبی علیهالسلام در برابر معاویه فرمود:
«انما الخلیفه من سار بکتاب الله و سنه نبیه صلی الله علیه و آله و لیس الخلیفه من سار بالجور» [۲۶۶] همانا خلیفه و حاکم اسلامی کسی است که بر راه و روش کتاب خدا و سیره پیامبرش عمل کند و آنها را زنده بدارد و اما حاکمی که بی توجه به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است و ستم روا میدارد او خلیفه مسلمانان نخواهد بود.
و نیز امام حسین علیهالسلام در پاسخ به نامههای مردم کوفه چنین نوشت:
«فلعمری ما الامام الا الحاکم بالکتاب، القائم بالقسط، الدائن بدین الحق الحابس نفسه علی ذات الله» [۲۶۷] سوگند به جانم امام و جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله نخواهد بود، مگر کسی که بر اساس کتاب خدا حکمفرما باشد و عدل را به پا دارد و خود را مدیون به دین
[صفحه ۱۶۹]
حق بداند و در برابر خداوند نفسش را تسلیم کند و از هرگونه پیروی هوا و هوس جلوگیری نماید.
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *