حوادث، وقایع، هجرت

اتمام حجت با یاران قبل از صلح

پس از آن که معاویه به امام حسن علیه السلام نامهای نوشت مبنی بر اینکه حکومت را به وی تسلیم کند. امام حسن علیه السلام در
مقام اتمام حجت با یاران خود خطبهای ایراد نموده و فرمود: قال علیه السلام: انا والله ما ثنانا عن اهل الشام شک و لا ندم و انما کنا
نقاتل اهل الشام بالسلامۀ و الصبر فشیبت السلامۀ بالعداوه و الصبر بالجزع و کنتم فی مسیرکم الی صفین و دینکم امام دنیاکم و
اصبحتم الیوم و دنیاکم امام دینکم الا و قد أصبحتم بین قتیلین قتیل بصفین تبکون له و قتیل بالنهروان تطلبون بثاره فاما الباکی فخاذل
و اما الطالب فثائر الا و ان معاویۀ دعانا لأمر لیس فیه عز و لا نصفۀ، فان اردتم الموت رددناه علیه و حاکمناه الی الله عزوجل بظبا
السیوف و ان اردتم الحیاه قبلناه و اخذنا لکم الرضی فناداه الناس من کل جانب البقیۀ البقیۀ [ ۳۹۹ ]. امام حسن علیه السلام فرمود:
(فرمود: والله که ما را هیچ گونه شک و پشیمانیایی از اهل شام باز نداشته است، بلکه ما با اهل شام با صلح و شکیبایی
میجنگیدیم، ولی صلح ما در برابر عداوت پیشگی معاویه و شکیبایی ما با بیتابی و دست به هر کار زدن در جنگ از طرف معاویه
از توان افتاد. و شما هنگام رفتن به سوی صفین، چنان بودید که دینتان فرا روی دنیای شما بود، اما امروزه چنان شدهاید که
دنیایتان فرا روی دینتان است. و چنان هراسان شدهاید که میان دو کشته ماندهاید، یکی کشتههای صفین که برایش گریانید و
دیگری کشتههای نهروان که خونخواه اویید، آن که میگرید، خواهان شکست ماست، و آن که خونخواه است شورشی است.
بدانید که معاویه ما را به موضوعی فراخوانده است که او را در آن اقتدار و انصافی نیست، پس اگر طالب مرگ هستید، آن را به
سوی او باز میگردانیم، و با قبضهی شمشیر او را به داوری خدا میسپاریم. و اگر خواهان زندگی هستید، او را خواهیم پذیرفت و
رضایت شما را فراهم خواهیم کرد، که مردم از همه طرف فریاد زدند: ما طرفدار ماندن هستیم نه جنگ و مردن، صلحنامه را امضاء
کن.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *