حوادث، وقایع، هجرت

امام حسن و بسیج نیرو در مصاف با معاویه

پیآمد سوم رویکرد تشکل همسو بسیج نیرو در مصاف با معاویه میباشد.
به خاطر داریم که امام مجتبی در دوران رسول الله صلی و الله و آله خردسال بود و توان شرکت در جبهه را نداشت. لیکن از هنگام برومندی حضرتش حتی در زمان خلفا که بسیاری از نبردها با اذن امام علی (ع) صورت میگرفت همواره در جبهه نبرد شرکت میجست و یکی از فرماندهان سپاه اسلام به شمار میرفت [۱۸۰].
در جریان انقلاب علیه عثمان از نگهبانان خانه عثمان بود که به دستور امام علی برای جلوگیری از فتنه نگهبانی میداد تا در این حادثه مجروح و خونین شدند.
صلابت و هیبت امام در دوران زمامداری پدرش بهتر آشکار شد. در دو جنگ جمل و صفین که هر دو از هر جهت جنگ بزرگ بودند، امام مجتبی از طلایهداران سپاه بود. در فراهم آوردن نیرو برای جبهه در جنگ جمل نقش اول را ایفا نمود و هزاران نفر را از کوفه به یاری علی (ع) در جمل گسیل داشت. در نبرد صفین نیز از سران و پرچمداران سپاه علی (ع) بود. تا آنجا پیش رفت که امام نگران جان وی و بردارش حسین گردید. [۱۸۱] شجاعت و سترگی امام از همان دوران نوجوانی بر همگان آشکار بود.
اینک امام خود زمامدار امت اسلام است. جنگ و صلح و سرنوشت امت اسلامی به دست وی سپرده شده است. امام سترگ و
مقاوم و بردبار و صبور در برابر دشمنی چون معاویه در مصاف است.
پشتیبانی تشکل همسو از امام همام، وی را وادار میسازد تا پایداری خود را باید بیش از هر زمان نمایش گذارد، تا صبوری فرزند حیدر کرار شفافتر شود و فرزند فاطمه که از سینه سترگ فاطمه شیر نوشیده اینک باید مظهر شجاعت علی و سترگی فاطمه را به نمایش آورد، تا در آینده هوشمندان جامعه به تماشای آن خیره شوند. امام سترگ و هوشمند باید بار دیگر خاطرههای بدر و خیبر را زنده کند و اعقاب ابوسفیان را رسوا و دمار از آنان در آورد.
امام مقاوم و پایدار تمام توان خویش را به کار میگیرند و از توانمندیهای خویش بهره میبرد تا در مصاف با معاویه لیله الهریر دیگری پدیدار کند. تا بار دیگر بوزینههای روبه صفت از خروش شیران هراسناک فرار کنند.
امام همام که شرایط را فراهم در برخورد نظامی مشاهده مینمود. از لحاظ نیرو، هزاران نفر اعلام پشتیبانی مینمایند. طبق برخی منابع پنجاه هزار نفر همراه امام به مداین حرکت میکنند. [۱۸۲].
اعلام پشتیبانی مردم از یک سو، از لحاظ تجهیزات نظامی نیز در شرایط خوبی به سر میبردند به همین جهت بعد از مدتی که زعامت حضرت استقرار یافت بعد از چند ماه (حدود شش ماه) دستور بسیج عمومی را صادر نمودند. فرماندهان نظامی را از افرادی با سابقه تعیین و آنان را ساماندهی نموده به طرف «نخیله» اردوگاه موقف بسیج نمودند تا بعد از سازماندهی به طرف ساباط و مداین و آنگاه مرز شام حرکت نمایند.
[صفحه ۱۲۶]
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *