حوادث، وقایع، هجرت

شرایط پذیرش صلح امام حسن (ع)

پس از روشن شدن بیوفایی کوفیان و یاران امام حسن علیه السلام، و پیشنهاد صلح معاویه به آن حضرت، امام علیه السلام به معاویه
نامهای نوشت جهت پذیرش صلح با شرایطی که امام در نظر داشت. معاویه با دیدن نامهی امام حسن علیه السلام کاغذی سفید ولی
امضاء و مهر شده فرستاد و نوشت که هر شرطی میخواهی در آن بنویس من میپذیرم. و نیز زهری میگوید: وقتی آن نامهی سفید
که آخرین سطر آن را معاویه امضاء کرده بود و برای امام حسن علیه السلام فرستاد و پیشنهاد کرد که؛ برای صلح هر شرطی که
خواستی، خودت بنویس. آن حضرت شرایط را نوشت و پس از نوشتن شرائط خطاب به معاویه فرمود: قال علیه السلام: ان أعطیتنی
هذا فانی سامع مطیع و علیک أن تفی به … فقال الحسن علیه السلام، و أنا قد اشترطت علیک حین جاءنی سجلک و أعطیتنی العهد
علی الوفاء بما فیه. [ ۶۳ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (اگر این شرط را که نوشتم برایم تعهد کنی، من شنوای مطیع خواهم بود و تو
در این بین گویا پس از رسیدن معاویه به کوفه و تسلیم یاران امام حسن علیه السلام معاویه نامهی » … را لازم است که بدان وفا کنی
قبلی امام را ملاک قرار داد و ادعا کرد که من به همان نامهی اول عمل میکنم و از عمل به مواد عهدنامهای که امضای معاویه در
صفحه ۵۱ از ۳۲۶
آن بود، خودداری کرد. لذا حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: من نیز شرط کردم با تو وقتی امضای تو آمد و تعهد به من دادی،
بدانچه که در آن است وفا کنی من شرایط را نوشتم که با توجه به امضای خود در پای ورقهی سفید، اکنون باید به آن عمل کنی.)
این سخن حضرت در واقع اعتراض به معاویه بود که عهدنامه را برداشت و از دادن آن امتناع میکرد.
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *