احادیث و سخنان, حوادث، وقایع، هجرت

نتیجه آزمایش فرماندهان لشکر توسط امام حسن

نتیجه امتحان ماهیت آنان را نشان داد. و معلوم شد چه کسانی در چه راهی هستند. به امام حمله کردند اموال او را غارت کردند، حتی سجاده را از زیر پایش کشیدند، عبا را از دوش او برداشتند، مردی به نام جراح بن سنان از کمینگاه برجست و گفت الله اکبر، ای حسن (ع) پدرت مشرک شده و تو نیز مشرک شدهای [۲۶۸] و با خنجر به ران امام زد. اشرکت کما اشرک ابوک. با امام برای کشتن او در آویخت، شخصی به کمک امام آمد و دیگران نیز به او کمک کردند و آن شخص را از میان بردند و کشتند.
در غارت خیمه و اموال امام از قبیله و همدان و ربیعه کمک خواست و آنها به کمکش
[صفحه ۱۹۳]
شتافتند [۲۶۹] آشفتگی و بینظمی عجیبی پدید آمد حتی تنها به امام بسنده نکردند، بلکه به غارت اموال یکدیگر نیز پرداختهاند و هر کس به هر گونهای که توانست شرارتی به خرج داد [۲۷۰].
زخم بر پای امام کاری بود. کارد به استخوان رسیده بود. امام را برای معالجه بر تختی خوابانده و در خانه سعد بن مسعود ثقفی آوردند و بستری کردند و تازه پس از زخمی شدن هم ایمنی نداشت و گویند در آنجا نیز توطئهای برای تسلیم او به معاویه بود. و امام از قبل از این ماجراها مطلع بود.
مساله غارت اموالش ظاهرا دوبار صورت گرفت و مساله ترورش چند بار [۲۷۱] چون معاویه به افراد سپرده بود که اگر امام را ناگهان بکشند جایزه دارند و نامه او به عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و حجار بن ابحر علنی شده بود. حتی روزی در سر نماز تیری به سوی او افکندند و چون امام زره در زیر لباس داشت به او آسیبی نرسید [۲۷۲].
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *