پدر و مادر (شجره نامه)

امام حسن جانشین امام علی

او در مواردی در نقش جانشینی علی (ع) در امر امامت و حل مشکلات دینی مردم مشغول بود. ما نمونهای از آن را در عصر ابوبکر دیدهایم که عربی تخم شتر مرغی را شکسته بود آن هم در حال احرام و ابوبکر در جواب مساله واماند و آن را به علی ارجاع داد و علی هم آن را به کودکش حسن (ع) و او آن را حل کرد و جواب داد. علی (ع) راه حل را شنید و فرمود: الحمدلله اللذی جعل فی و فی ابنی هذا ما جعله فی داود و سلیمان، اذ یقول عز من قائل ففهمناها سلیمان [۱۵۹].
سلطان روم سوالاتی در زمینه مذهب و آگاهی از اطلاعات مربوط به آفرینش داشت. آن را طی نامهای برای معاویه نوشت. او قادر به پاسخ نبود. فردی را مامور کرد که به طور ناشناس مساله را از علی (ع) بپرسد. و او هم مسائل را به حسن (ع) ارجاع داد و حسن (ع) آن را بیان کرد و فرمود تو از سوی معاویه برای پاسخ سوال سلطان روم ماموری [۱۶۰].
[صفحه ۱۲۵]
امیرالمومنین در دوران خلافت گاهی مشکلاتی داشت و یا بیمار بود و توان آن را نداشت که به مسجد رود و نمازی را اقامه کند و حسن (ع) به جای او برای مردم اقامه نماز میکرد مخصوصا پس از جنگ جمل که علی (ع) به مدت یک ماه مریض و بستری بود و در بصره توقف داشت [۱۶۱] و حتی خطبههای نماز جمعه و برخی از مباحث حساسی که باید به گوش مردم میرسید توسط حسن (ع) به نیابت از پدر صورت میگرفت.
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *