پدر و مادر (شجره نامه)

نسل امام حسن

نسل شفاف امام مجتبی (ع) را علی و فاطمه (ع) آنگاه نژاد پاک رسول الله (ص) شکل میدهد. نسل شفاف رسول الله صلی و الله و آله در کتاب «رسول الله (ص) الگوی زندگی» بررسی و تحلیل شده است. اینان در زندگی هماره از روزیهای غیبی و آن سوئی بهره میجستند.
[صفحه ۲۰]
رسول الله (ص) به هنگام عروج به معراج در کنار درختی از درختهای بهشت قرار میگیرد، که از بوی خوش آن شگفت زده میشود. جبرئیل از میوههای آن به حضرت میخوراند. آنگاه در کنار درخت دیگری از همان نوع قرار میگیرد که از آن هم خوشبوتر و با مزهتر میباشد. از جبرئیل سوال میکند این دو درخت چه نام دارند. پاسخ میشنود که یکی «حسن» و دیگری «حسین» نام دارند! بعد از فرود آمدن از معراج عصاره میوههای بهشتی در نسل رسولالله (ص) پدیدار میشود و از طریق خدیجه به فاطمه (ع) منتقل شده، آنگاه به صورت دو فرزند حسن و حسین پدیدار میگردد و حضرت هرگاه مشتاق بوی آن دو درخت بهشتی میشد، حسن و حسین را میبویید: کلما اشتاق الی الشجرتین یشم الحسن و الحسین. [۶].
حسن و حسین عصارهی میوههای بهشتیاند. این حقیقت نه تنها در رسول الله (ص) بلکه در زندگی فاطمه و علی علیهماالسلام نیز جلوهگر است. آنان نیز همواره از میوهها و طعامهای آن سویی بهرهمند بودند. [۷] فرزندان آنان نیز بهرههای فراوان داشتند. از این جهت اینان عصارهی میوههای بهشتیاند. اینان انسانهای ملکوتیاند. جسم و جانشان ریشه درآن سوی هستی دارد. اینان میوههای شاداب بهشتیند.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *