شهادت, محل دفن

مراسم دفن امام حسن

بعد از شهادت امام همام برادر بزرگوارش امام حسین (ع) مسوول تجهیز وی میباشد. حضرت بدن مبارک امام مجتبی (ع) را غسل و کفن نموده برای دفن به طرف حرم رسول الله (ص) به جوار رسول الله (ص) حرکت میدهند. جمعیت انبوهی در مدینه بدن مبارک امام را تشییع مینماید. بنیامیه به فرماندهی مروان حکم که آن زمان والی سرسپرده معاویه نبود و تازه از کرسی ریاست افتاده بود [۲۶۴].
لیکن از بنیعم و از مقربان معاویه بود، مانع دفن امام مجتبی (ع) درجوار رسول الله (ص) میشوند.

در هر صورت بنی امیه شمشیر آهیخته نموده و میگویند ما چگونه راضی میشویم حسن بن علی در کنار رسول الله (ص) دفن شود، در حالی که جنازه عثمان در دورترین نقاط قبرستان دفن شده باشد. عایشه نیز (شاید به تحریک بنیامیه) به لحاظ این که رسول الله (ص) در حجره متعلق به وی مدفون شده بود. سوار بر قاطر
[صفحه ۱۸۷]
شده به میدان میآید و از دفن امام مجتبی (ع) درکنار رسول الله (ص) جلوگیری مینماید!»
فرزندان بنی هاشم دست به شمشیر میبرند تا مهاجمان را از اطراف جنازه دور سازند،لیکن حسین بن علی (ع) با توجه به وصیت برادرش آنان را از این کار باز میدارد و طبق وصیت برادرش جناره به طرف «بقیع غرقد» که قبرستان رسمی مسلمانان در مدینه بود حرکت میدهند.
براساس نقل تاریخها عایشه اولین کسی بوده است، که سوار بر زین قاطر شده به میدان میآید! [۲۶۵] عایشهی شتر سوار اینک قاطر سوار شده است و بقول عبدالله بن عباس اگر فرصت حاصل کند یک روز هم فیل سوار خواهدشد: جملت و بغلت و لو عشت لفیلت! [۲۶۶].
بنیهاشم خبر شهادت حضرت را به اطراف مدینه و جاهای دیگر رساندند، همه جا را اندوه فرا گرفت، بازارها تعطیل شد، جمعیت انبوهی جنازه حضرت را تشییع نمودند. [۲۶۷] آنگاه امام حسین (ع) بر جنازه نماز گذاردند در کنار قبر جدهاش فاطمه بنت اسد به خاک سپردند. [۲۶۸] که بقیع بدن چهار امام همام را در آغوش داد که به ترتیب دفن شدهاند.
از سمت قبله نخستین قبر، قبر امام مجتبی (ع) آنگاه امام سجاد، آنگاه امام باقر و سپس امام صادق (ع) که بقیع از اماکن طیب است که افزون بر این که بدن هزاران صحابه رسول الله (ص) را در آغوش دارد، بدن این چهار نور مقدس و سلاله الرسول را در بر دارد. به همین جهت
[صفحه ۱۸۸]
پاکباختگان آنان در هنگام زیارت آنان عرض میکنند: طبتم و طابت الارض التی فیها دفنتم.
برگرفته از کتاب امام حسن علیه السلام الگوی زندگی نوشته: حبیب الله احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *