زیارت نامه و ادعیه

تسبیحات خدا هر روز ماه رمضان

۶۹- سبحان الله باری النسم. منزه است خدا، آفریننده هر نفس کشی
۷۰- سبحان الله خالق الازواج کلها. منزه است خدا، آفریننده همه موجودات جفت
۷۱- سبحان الله البصیر الذی لیس شی ابصر منه یبصر من فوق عرشه ما تحت سبع ارضین و یبصر ما فی ظلمات البر و البحر. منزه است خدای بینائی که چیزی از او بیناتر نیست، میبیند از زیر عرش خود، آنچه در زیر هفت زمین است و میبیند آنچه را در تاریکیهای خشکی و دریاست
۷۲- سبحان الله رب العالمین. منزه است خدا، پروردگار همه جهانیان
۷۳- سبحان الله الذی ینشیء السحاب الثقال و یسبح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته. منزه است خدائی که بوجود آورد ابرهای سنگین را، تسبیح گوید رعد به حمد او، تسبیح گویند فرشتگان از بیم او
۷۴- سبحان الله الذی یعلم ما تحمل کل انثی و ما تغیض فی الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب و الشهاده الکبیر المتعال. پاک و منزه است خدائی که میداند آنچه بار دارد هر حیوان ماده و آنچه در رحمها کم و افزون میگردد، خدائی که هر چیزی نزد او اندازهای است. او دارای علم غیب و شهود است و بزرگ و والاست
۷۵- سبحان الذی عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین. پاک و منزه است خدائی که نزد او است کلیدهای غیب، و نمیداند آنها را جز او و میداند هر چه در خشکی و دریا است و نیفتد برگی از درخت جز آنکه او میداند آنرا و نیست دانه در تاریکیهای زمین و نه تر، و نه خشکی، جز اینکه در نامه روشن است
۷۶- سبحان الله الذی لا یحصی مدحته القائلون و لا یجزی بالائه الشاکرون و هو کما قال و فوق ما نقول و الله سبحانه کما اثنی علی نفسه. منزه است خدائی که شماره نتوانند کرد مدح او را گویندگان و پاداش ندهند نعمتهای او را سپاسگذاران و او چنان است که خود گفته و برتر از آن است که ما میگوئیم، خدای سبحان، چنان است که خود، خویشتن را ستوده
[صفحه ۵۸]
۷۷- سبحان الله الذی یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. منزه است خدائی که میداند آنچه فرو رود در زمین و آنچه بیرون آید از آن و آنچه فرو ریزد از آسمان و آنچه بالا رود در آن [۷۶].
۷۸- سبحان القاضی بالحق، سبحان العلی الاعلی، سبحانه و بحمده، سبحانه و تعالی، منزه است خدای داور بر حق، منزه است خدای والا و برتر و به حمد او مشغولم، منزه است او و برتر [۷۷].
برگزیده از کتاب تعالیم امام حسن مجتبی(ع)به زبان دعا و حدیث نوشته آقای حسن کافی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *