احادیث و سخنان, زیارت نامه و ادعیه

دعاهای امام حسن (ع) بعد از نماز مخصوص

هر کدام از ائمه نماز مخصوصی به خود داشتند که نماز امام حسن علیه السلام این گونه بود: چهار رکعت (با دو سلام) در رکعت
اول و سوم حمد یکبار و سورهی زلزال ۱۵ مرتبه و در رکعت دوم و چهارم حمد یک بار و اخلاص ۱۵ مرتبه، و پس از نماز این
دعا را میخواند. قال علیه السلام: اللهم انی أسئلک بأن لک الحمد لا اله الا أنت البدیء قبل کل شیء و أنت الحی القیوم و لا اله الا
أنت الذی لا یذلک شیء و أنت کل یوم فی شأن لا اله الا أنت خالق ما یری و ما لا یری، العالم بکل شیء بغیر تعلیم، أسئلک
بآلائک، و نعمائک بأنک الله الرب الواحد، لا اله الا أنت الرحمن الرحیم و أسئلک بأنک أنت الله لا اله الا أنت الوتر الفرد الأحد
الصمد الذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و أسئلک بأنک الله لا اله الا أنت اللطیف الخبیر القائم علی کل نفس بما
کسبت الرقیب الحفیظ و أسئلک بأنک الله الأول قبل کل شیء و الآخر بعد کل شیء و الباطن دون کل شیء الضار النافع الحکیم
العلیم و أسئلک بأنک أنت الله لا اله الا أنت الحی القیوم الباعث الوارث الحنان المنان بدیع السموات و الأرض ذوالجلال و الاکرام و
ذوالطول و ذوالعزه و ذوالسلطان، لا اله الا أنت أحطت بکل شیء علما و أحصیت کل شیء عددا، صل علی محمد و آل محمد
۵۰۷ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (پروردگارا! من از تو به این وسیله درخواست میکنم: که سپاس از آن توست، جز تو خدایی ]
نیست، نخست قبل از هر چیز هستی و تو زندهی پایداری و جز تو خدایی نیست. تو آنی که چیزی تو را خوار نکند و تو هر روز در
شأنی تازهای. خدایی جز تو نیست آفریدگار آنچه که دیدنی است و آنچه نادیدنی است هستی و بیآموزش دانای هر چیزی هستی.
تو را به نعمتهای پیدا و پنهانت میخوانم که تو بیتردید، خداوند آفریدگار واحدی. خدایی جز تو نیست، تو بخشایندهی مهربانی
و تو را میخوانم، همانا که تو خدایی و جز تو خدایی نیست و تو تنهای یکتای بینظیر و بینیازی هستی که نه میزاید و نه زاده
میشود و او را کس همتا نیست. و میخوانمت از آن رو که تو خداوندی و جز تو خدایی نیست، لطف شامل داری و آگاهی. و بر
هر نفسی با همهی دستاوردهایی که دارد، سلطه داری و ناظر و نگهبان نگاهدارندهای. و به این جهت میخوانمت که تو خداوندی
و سرآغازی پیش از هر چیز و آخری پس از هر چیز، باطن هر چیز تویی، زیان رسانی، به اشخاص و سود رسانی به آنان در دست
قدرت توست، سراسر حکمتی و دانایی. میخوانمت بدان که تو خداوندی و جز تو خدایی نیست، زندهی پایداری انگیزندهی
میراث بری، دلسوز منت گذاری خالق و پیدایش و ابتکار کنندهی خلقت آسمانها و زمین تو هستی. دارندهی شکوه و صاحب
کرمی و گشاده دستی، دارای اقتدار و سیطرهای. جز تو خدایی نیست. داناییات همه چیز را فرا گرفته و شمارهی هر چیزی را
میدانی. بر محمد و آل محمد درود فرست.)
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *