احادیث و سخنان, زیارت نامه و ادعیه

دعای امام حسن (ع) در شب قدر

سید بن طاووس نقل کرده است که: امام حسن علیه السلام در شب قدر چنین دعا میفرمود: قال علیه السلام: یا باطنا فی ظهوره و یا
ظاهرا فی بطونه و یا باطنا لیس یخفی و یا ظاهرا لیس یری ما موصوفا لا یبلغ بکینونته موصوف، و لا حد محدود، و یا غائبا غیر
مفقود، و یا شاهدا غیر مشهود، یطلب فیصاب، و لم یخل منه السموات و الأرض، و ما بینهما طرفۀ عین، لا یدرک بکیف و لا یؤین
بأین، و لا بحیث أنت نور النور و رب الأرباب أحطت بجمیع الأمور سبحانه من لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، سبحانه من هو
هکذا و لا هکذا غیره [ ۳۴۰ ]. امام حسن علیه السلام فرمود: (ای نهان آشکار و ای آشکار پنهان. ای نهان ناپوشیده و ای آشکار
نادیده. ای توصیف شدهای که به کنه آن هیچ موصوفی دست نیابد و حد تعریف شدهای ندارد. ای غایبی که گم نیستی و ای
شاهدی که در چشم نیایی، جویندهات، تو را مییابد ای که آسمانها و زمین و میان آنها حتی به اندازهی یک چشم به هم زدن از
دایرهی قدرتش بیرون نیستند و با چیستی و کجایی و چگونگی درک نشود. تو، نور نوری و پروردگار پرورندگانی. بر همهی امور
صفحه ۱۴۳ از ۳۲۶
و جز او « دارای صفات ثبوتیه است » مسلطی. منزه است آن که او را مانندهای نیست و او شنوا و بیناست. منزه است او که چنین است
[ صفحه ۲۴۸ ] (.« و هیچ کس صفات ثبوتیهی او را ندارد » چنین نیست
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *