سیره عملی و رفتاری

موقوفه فاطمه زهرا

ام العیال: چشمهای است که به برکت آن، روستایی بزرگ در کنارش ساخته شده، این روستا در نزدیکی قلههای «آره» – که بین راه مکه و مدینه میباشد – واقع است. در آن روز، بیش از بیست هزار درخت خرما داشته است و امروز هم میوههای مختلفی همچون لیمو، انگور و موز به عمل میآید. ام العیال در ۱۷۰ کیلومتری جنوب مدینه و ۵۶ کیلومتری شرق «سفیا» قرار دارد. [۲۰۱].
عرام بن اصبغ سلمی که شخص مورد اطمینانی بوده و در سالهای ۲۷۵ هجری قمری زندگی میکرده و در شناسایی منطقه «تهامه» از خبرگی خاصی برخوردار بود [۲۰۲] ، میگوید:
«ام العیال قریه صدقه فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلی الله علیه و آله [۲۰۳]؛ روستای امالعیال صدقه و موقوفه فاطمهزهرا [علیهاالسلام] دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله است.»
امروز هم فرزندان حضرت زهرا علیهاالسلام از آن بهره میگیرند. امالعیال از سوی آن حضرت بر سادات حسینی وقف گردیده است. [۲۰۴].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *