نقش اجتماعی

امام حسن وگوش دادن به سخنان همگان

او امام و از نظر مرتبه علمی در سطحی بس بالا بود ولی تواضع علمی و اخلاقی او به حدی بود که به حرف و سخن همگان گوش فرا میداد. حتی او حاضر میشد سخن دشمنان و حتی سرزنشهای آنان را بشنود و در صورت امکان او را از جهل و بیخبری نجات دهد.
فردی یهودی از او پرسید جدت گفته است دنیا بهشت کافر است و زندان مومن. این چگونه بهشت و زندانی است که تو در آن خودت را مومن میدانی و در آسایش و رفاه زندگی میکنی و من که به نظرت کافرم و دنیا باید برایم بهشت باشد از فرط بدبختی در جهنم سوزناک فقر و ناداری زندگی میکنم.
امام فرمود رتب و مقامی که خدای در قیامت به مومنان میدهد چندان عظیم است که این سرای با همه نعمتها و عظمتها و زیبائیها جهنم ماست. و عذابی که در قیامت بر کافران وارد میشود چندان سخت و ترسآور است که دنیا با همه سختیها و رنجها برای آنها بهشت است و این است معنی الدنیا سجن المومن و جنه الکافر و بدین سان آنچه در دنیا داری برای تو نعمت است اگر در گرفتاری و نکبت باشی [۴۸۶].
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *