معجزات و کرامات

امام حسن و پیشگوئی مرگ خود

امام میدانست که از توطئههای گوناگون و متعدد جان سالم بدر نمیبرد و به فرموده امام صادق (ع) از مرگ خود خبر داشت و به خاندانش فرموده بود: من به وسیله زهر از دنیا میروم، به همان گونه که رسول الله (ع) با زهر از دنیا رفته است انی اموت بالسم کما مات رسول الله (ص). [۶۸۶] و هم بر اساس اطلاعات و اسنادی دیگر:
او میدانست که توسط جعده همسرش مسموم خواهد شد و آن را اعلام کرده بود. از او خواسته بودند که زن را بیرون کند و یا طلاقش دهد و امام میفرمود من چگونه چنین کنم، در حالی که هنوز جرمی واقع نشده است.
(نگارنده گوید: آیا امامی که درباره زوجه و قاتلش این گونه میاندیشد، ۳۰۰ – ۲۵۰ زن میگیرد و طلاق میدهد؟ اگر او اهل طلاق بود چرا درباره زوجه شوهرکش خود حاضر به چنین اقدامی نشد؟)
[صفحه ۴۳۲]
برگرفته از کتاب در مکتب کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آقای علی قائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *