معجزات و کرامات

معجزات و کرامات امام حسن (ع) – تبدیل شدن مرد شامی به زن

از امام صادق علیه السلام روایت شده است روزی در محضر امام حسن علیه السلام پیرامون رنجهایی که آن حضرت از معاویه دید
لو دعوت الله تعالی لجعل العراق شاما و الشام عراقا و جعل المرأه رجلا و الرجل «: کلاما معناه » : صحبت شد. امام علیه السلام فرمود
امرأه. فقال الشامی: و من یقدر علی ذلک؟ فقال علیه السلام: انهضی الا تستحین ان تقعدی بین الرجال. فوجد الرجل نفسه امرأه. ثم
قال علیه السلام: و صارت عیالک رجلا و تقاربک و تحمل عنها و تلد ولدا خنثی [ ۳۲۴ ]. [صفحه ۲۳۷ ] (امام حسن علیه السلام سخنی
فرمود که مضمون آن چنین است: اگر از خدا بخواهم، خداوند عراق را شام و شام را عراق کند. زن را مرد و مرد را زن کند. آن
مرد شامی از روی لجاجت و انکار گفت: چه کسی بر این توانایی دارد؟ ایشان فرمود: خانم! برخیز، شرم نمیکنی؟ که میان مردان
نشستهای؟. آن مرد خویشتن را زن یافت. و ایشان فرمود: زنت مرد شد و با تو همبستر خواهد شد و تو از او باردار خواهی شد و
فرزندی خنثی خواهی زایید.) همانگونه شد که امام علیه السلام فرموده بود و آن مردی که زن شده بود فرزندی خنثی آورد ولی با
همسر خویش به نزد امام علیه السلام آمد و توبه کرد. امام علیه السلام دعا کرد آن مرد و همسرش به حال اول بازگشتند.
برگرفته از کتاب فرهنگ سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته: محمد دشتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *