معجزات و کرامات

نزول باران با دعای امام مجتبی

گروهی از مردم کوفه خدمت امیرمومنان علیهالسلام رسیدند که از خشکسالی و کمبود آب و باران شکوه مینمودند و مینالیدند و از آن حضرت درخواست کردند تا دعایی کند و باران ببارد. حضرت دو فرزندش حسن و حسین علیهماالسلام را صدا زد و در حضور همه به امام مجتبی علیهالسلام فرمود: برای ما دعا کن تا خداوند باران رحمتش را فرو فرستد. حسن مجتبی علیهالسلام دستهایش را به آسمان بلند نمود و چنین گفت:
اللهم هیج لنا السحاب، بفتح الابواب بماء عباب و رباب بانصباب و انسکاب، یا وهاب واسقنا مطبقه مغدقه مونقه، افتح اغلاقها و سهل اطلاقها و عجل سیاقها بالاندیه فی الاودیه یا وهاب بصوب الماء یا فعال، اسقنا مطرا قطرا طلا مطلا طبقا مطبقا عاما معما رهما رهیما رشا، مرشا واسعا کافیا عاجلا، طیبا مرئیا، مبارکا سلاطح، بلاطح یناطع الاباطح، مغدودقا مطبوبقا مغرورقا، واسق سهلنا و جبالنا و بدونا و حضرنا حتی ترخص به اسعارنا و تبارک فی ضیاعنا و مدننا، ارنا الرزق موجودا و الغلاء مفقودا آمین یا رب العالمین.» [۶۴۹].
بار الها! ابرهای بارانزایت را به سود ما به حرکت درآور، با گشوده شدن
[صفحه ۳۹۰]
دربهای رحمت، بارانی زیاد و دنبالهدار و فراگیر نازل کن.
بارالها! سیراب کن همگی ما را به طور کامل به نحوی که خشنود گردیم. خدایا! بگشا بر ما گرههای بارش رحمتت را و آسان گردان استفاده از آن را.
ای بخشنده! سرازیر نما باران رحمتت را به صحراها جهت بهرهبرداری بیشتر، ای بخشندهی حیات و ای تلاشگر مستمر. بارالها! آبیاری کن مزارع ما را با بارانی نرم، حفیف (نمنم)، دنبالهدار، فراگیر، کفایت کننده، دربر گیرنده، شستشو دهنده و پربرکت در همهی جاها (صحراها، دشتها، جلگهها و مناطق مرتفع و کوهستانها) بارانی بسیار و موثر در آبهای زیرزمینی و نگهدارنده موجودات دیگر تا این که قیمتها شکسته شود و ارزانی همه جا را فراگیرد و برکت بر باغها و مزارع و شهرها بازگردد، به طوری که در روزی همگی ما محسوس و قابل رویت باشد و در آن حال، گرانی رخت بربندد.
پروردگار جهان! دعای ما را مستجاب گردان.
[صفحه ۳۹۱]
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *