• عوالم العلوم و المعارف و الاحوال عربی، شیخ عبداللّه بحرانی اصفهانی، کتابخانه تاریخ، اوّل، قم، مدرسه امام المهدی، ۱۴۰۵ ق، وزیری، ۳۲۰٫
  • شنیدید که مسیحیان نجران وفودی ترتیب داده و به صورت هیئتی بر پیامبر وارد شدند و با او به بحث و محاجه در مورد ادعای او پرداختند. ظاهرا بحثها قانع […]
  • از امتیازات امام حلم او بود. و معاویه و مروان که دو دشمن فوق العاده خطرناک او بودند حلم او را با استواری کوهها برابر میدانستند [۴۹۷] سخنان را میشنید […]