• «یا عماه!لو لا انه ینبغی للمودع أن یسکت، و للمشیع أن ینصرف، لقصر الکلام، و ان طال الأسف و قد أتی من القوم ما تری، فضع عنک الدنیا بتذکر فراغها، […]
  • امام حسن(ع) از نگاه دیگران – امام صادق (ع) امام صادق(ع) درباره جایگاه امام مجتبی(ع) فرمود: «حسن بن علی(ع) عابدترین و زاهدترین و برترین فرد روزگار خود بود. هنگامی که […]
  • هرگاه مشکلی برای امام حسن علیه السلام پیش میآمد حل آن را از خداوند میخواست و این گونه دعا میفرمود: قال علیه السلام:بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی أسألک بمکانک […]