• مردی خدمت امام مجتبی علیهالسلام رسید، عرض کرد: من بندهی گنهکاری هستم و نمیتوانم گناه نکنم، ای فرزند پیامبر خدا! مرا پند و اندرز ده و موعظه کن. حضرت فرمود:«افعل […]
  • یاران امام مجتبی علیه السلام مشاهده کردند که آن حضرت به شاعری که انسان خوبی نبود هدیهای عطا کرد. یکی از یاران لب بهاعتراض گشود که چرا به شاعر فاسدی […]
  • امام حسن (ع) قبل از امامت دوران خانه نشینی امیرالمؤمنین دوران پر رنج و محنت آوری برای اهل بیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) بود چرا که خاندان پیامبر(صلی […]