• روش تبریک گفتن در تولد فرزند وقتی خداوند به امام حسن مجتبی علیه السلام فرزند پسری عطا کرد، برخی از قریش به رسومامام علیه السلام فرمود: چرا این گونه سخن […]
  • قال الامام المجتبی علیهالسلام:«لو جعلت الدنیا کلها لقمه واحده لقمتها من یعبد الله خالصا لرایت ان مقصر فی حقه، و لو منعت الکافر منها حتی یموت جوعا و عطشا ثم […]
  • قال الحسن بن علی علیهماالسلام:«ایها الناس اعقلوا عن ربکم، ان الله – عزوجل – اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، ذریه بعضها من بعض […]