• حوادث دوران حکومت امام مجتبی حفظ شیعه امام علیه السلام در سخنی یادآور می شوند: «وَ لَولا ما اَتَیتُ لَما تُرِکَ مِن شِیعتنا علی وجهِ الأرض اَحَدٌ الاّ قُتِلَ؛ اگر […]
  • یکی از ضرورتهای ارزشمند اخلاقی حفظ آبرو و شخصیت نیازمندان و درخواست کنندگان است. روزی کسی در مجلس امامحسن علیه السلام خواست حاجتش را بیان کند، امام علیه السلام فرمود: […]
  • آن روی سکه را هم بخوانیم که عدم صلح همراه بود با توسعه خیانتها، گسترده شدن پیوندهای محرمانه با معاویه، آشوب و فتنه داخلی، ترورهای پی در پی داخلی، سر […]