• امام حسن علیه السلام روز جمعه چهار رکعت نماز به جای میآورد که در هر رکعتی یک حمد و ۲۵ مرتبه اخلاص میخواند وپس از نماز این دعا را میخواند: […]
  • رهآورد شکرگذاری شکرگذاری در برابر نعمتها زمینهی جاودانگی آن را فراهم نموده و کلید گنجها به حساب میآید. امامحسن علیه السلام فرمود: قال علیه السلام: النعمۀ محنۀ فان شکرت کانت […]
  • فی الجمله این جملهای از شرایط زمان علی (ع) و حسن (ع) در دوران خلافت پدرش بود که کوشیدند اسلام را چون کالبدی بیروح و مسلمین را به صورت اجسادی […]