آرشیو حوادث، وقایع، هجرت

 • سال ششم هجرت بود، عدهای از بزرگان نصارای نجران، همچون سید، عاقب، قیس، حارث و عبدالمسیح بن یونان (اسقف نجران) و… جهت گفتگو و بحث با رسول خدا صلی الله […] 0

  داستان مباهله

  سال ششم هجرت بود، عدهای از بزرگان نصارای نجران، همچون سید، عاقب، قیس، حارث و عبدالمسیح بن یونان (اسقف نجران) و… جهت گفتگو و بحث با رسول خدا صلی الله […]

  ادامه ...

 • معاویه با امام مخالفت داشت. زیرا مسند حکومت بر کشور پهناور اسلامی آن روزگار زرق و برقی داشت. عمری خفت و خواری، روزگاری احساس تحقیر، دورههائی شاهد کشته شدن بزرگان […] 0

  مخالفت معاویه با حکومت امام حسن

  معاویه با امام مخالفت داشت. زیرا مسند حکومت بر کشور پهناور اسلامی آن روزگار زرق و برقی داشت. عمری خفت و خواری، روزگاری احساس تحقیر، دورههائی شاهد کشته شدن بزرگان […]

  ادامه ...

 • نتیجه امتحان ماهیت آنان را نشان داد. و معلوم شد چه کسانی در چه راهی هستند. به امام حمله کردند اموال او را غارت کردند، حتی سجاده را از زیر […] 0

  نتیجه آزمایش فرماندهان لشکر توسط امام حسن

  نتیجه امتحان ماهیت آنان را نشان داد. و معلوم شد چه کسانی در چه راهی هستند. به امام حمله کردند اموال او را غارت کردند، حتی سجاده را از زیر […]

  ادامه ...

 • پس از روشن شدن بیوفایی کوفیان و یاران امام حسن علیه السلام، و پیشنهاد صلح معاویه به آن حضرت، امام علیه السلام به معاویهنامهای نوشت جهت پذیرش صلح با شرایطی […] 0

  شرایط پذیرش صلح امام حسن (ع)

  پس از روشن شدن بیوفایی کوفیان و یاران امام حسن علیه السلام، و پیشنهاد صلح معاویه به آن حضرت، امام علیه السلام به معاویهنامهای نوشت جهت پذیرش صلح با شرایطی […]

  ادامه ...

 • او هم چنان شاهد تحمیل حکمیت بر پدر و فریب خواری ابوموسی بود. و خوب میدید که مردم چگونه علی (ع) را به قبول آن وادار کرده بودند تا حدی […] 0

  امام حسن در حکمیت

  او هم چنان شاهد تحمیل حکمیت بر پدر و فریب خواری ابوموسی بود. و خوب میدید که مردم چگونه علی (ع) را به قبول آن وادار کرده بودند تا حدی […]

  ادامه ...

 • دشمن بیکار نبود. هم چنان به وسوسه آفرینی مشغول بود. در هر جا که مینشستی[صفحه ۱۳۳]این سخن در میان بود که علی (ع) چرا چنین میکند؟ چرا بر خلاف سنت […] 0

  وسوسه آفرینیها زمان حکومت امام علی

  دشمن بیکار نبود. هم چنان به وسوسه آفرینی مشغول بود. در هر جا که مینشستی[صفحه ۱۳۳]این سخن در میان بود که علی (ع) چرا چنین میکند؟ چرا بر خلاف سنت […]

  ادامه ...

 • پیامبر عظیم الشأن اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت فرمود. بعد از او شد آن چه نباید می‌شد. ابوبکر به ناحق بر مسند خلافت تکیه […] 0

  حسنین و فدک

  پیامبر عظیم الشأن اسلام، حضرت محمد صلی الله علیه و آله از دنیا رحلت فرمود. بعد از او شد آن چه نباید می‌شد. ابوبکر به ناحق بر مسند خلافت تکیه […]

  ادامه ...

 • کنیه او ابومحمد و صاحب محامد و ملکات و فضایل است. برای او القابی متعدد بود شامل، تقی، سید، زکی، سبط، ولی، امین، حجت، بر، زکی، مجتبی، زاهد، امیر، و… […] 0

  کنیه و القاب امام حسن

  کنیه او ابومحمد و صاحب محامد و ملکات و فضایل است. برای او القابی متعدد بود شامل، تقی، سید، زکی، سبط، ولی، امین، حجت، بر، زکی، مجتبی، زاهد، امیر، و… […]

  ادامه ...

 • قرآن که قانون اساسی دین و مشتمل بر معارف و احکام وحیانی است، در مجموعه الفاظ عربی شکل گرفته است، تا در فکررس اندیشه بشری باشد: انا انزلناه قرآنا عربیا […] 0

  عترت سخن گوی ناطق قرآن

  قرآن که قانون اساسی دین و مشتمل بر معارف و احکام وحیانی است، در مجموعه الفاظ عربی شکل گرفته است، تا در فکررس اندیشه بشری باشد: انا انزلناه قرآنا عربیا […]

  ادامه ...

 • صلح امام حسن (ع) مصالح عمومی رعایت مصالح عمومی، خردمندانه ترین استراتژی ای است که از سوی رهبران دل سوز و آزادی خواه، به ویژه رهبران الهی اتخاذ می شود، […] 0

  صلح امام حسن (ع) – مصالح عمومی

  صلح امام حسن (ع) مصالح عمومی رعایت مصالح عمومی، خردمندانه ترین استراتژی ای است که از سوی رهبران دل سوز و آزادی خواه، به ویژه رهبران الهی اتخاذ می شود، […]

  ادامه ...